Saturday, December 21, 2019

တန္ဖိုး ႏွင့္ တန္ဘိုး


၁။ တန္ဖိုး လားလို့ဆရာ သူတို့ေရးတာမွားတာလား က်မထင္တာမွားတာလားဆရာ

၂။ အဘိုးနဲ႔ တန္ဖိုး ဘယ္ဟာက အမွန္လဲဆရာ။ တန္ဘိုးေရာ မွန္ရဲ႕လားဆရာ။

၃။ တန္ဖိုးကို ဘယ္အခ်ိန္က ေျပာင္းသံုးပါသလဲဆရာ။ (မသိပါ။ ေဆာရီး။)

၄။ ဆရာ တန္းဘိုး ႏွင့္ တန္ဖိုး ဘယ္ဟာအမွန္လဲ႐ွင့္။ ကြၽန္မ အမွန္လို႔သိထားတာက တန္ဖိုးပါ။

၂ မ်ိဳးလံုးေရးၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တန္ဖိုးလို႔ေရးလာတယ္။ အရင္က တန္ဘိုး ၅၀ ျပားလို႔ေရးတာလည္းရွိတယ္။ အဘိုး ၁ က်ပ္ ၂၅ ျပားလို႔လည္းေရးတယ္။ အဖိုးေငြ ၅ က်ပ္လို႔လည္းရွိတယ္။

ဖိုး
ဖိုးေခါင္ရြာ
ဖိုးေခါင္ငွက္
ဖိုးေခါင္ေၾကြးေၾကာ္
ဖိုးရိုးဖါးလ်ား
အဖိုးအခ
အဖိုးထိုက္တန္
အဖိုးေငြ
အဖိုးျဖတ္သည္
ဖိုးလင္း = လြန္စြာအဖိုးထိုက္သည္
ဖိုးဖိုးဖိန္းဖိန္း
ဖိုးက်ိဳင္းဒုတ္ = ဖုန္းက်ိဳင္းဒီး (ဖုန္း = ကြ်န္ေတာ္ + က်ိဳင္း = စိတ္ + ဒီး = ေကာင္းသည္။ ယိုးဒယား)

ဘိုး
ဘိုးၾကီးဘြားၾကီး
ဘိုးေတာ္မင္းတရား
ဘိုးဘိုးေအာင္
ဘိုးသူေတာ္
ဘိုးဘိုးၾကီးနတ္
ဘိုးမင္းေခါင္
ဘိုးေအ
အဘိုးေအ
ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၂-၁၂-၂၀၁၉

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Celebrity in Green ဆယ္လီ သို႔မဟုတ္ လီဆယ္

လူမႈေရးစည္းကမ္းအရ လူတဦး ကြယ္လြန္သြားရင္ မေကာင္းတာ ထုတ္မေျပာအပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးစည္းကမ္းအရေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။ ပို႔စ္တခု ေတြ႔တယ္။ ၈၈ ၿပီးေတာ့ ...