တေယာက္တစ္ေယာက္ တေယာက္ ဘယ္ဟာမွန္ပါသလဲ ဆရာ

နာမူနာ တေထာင္ေလာက္တင္ျပထားျပီး။

စသတ္နမူနာေတြကေတာ့ အဆတသိန္းေလာက္ပိုမ်ားတယ္။

တေယာက္သမားေတြ ရွံဳးတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၃-၁၂-၂၀၁၉

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏