ဖတ္ခဲ့တဲ့ စာတခ်ိဳ႕


ကြ်န္ေတာ္ ဆရာဝန္ျဖစ္စ ၁၉၇၃-၇၄ မွာ ေဖာင္ၾကီးသင္တန္း ၄ လတိတိ တက္ရတယ္။ စာလည္းဖတ္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က စာဖတ္တာ စံုတယ္။ သုတ၊ ရသ၊ ဘာသာျပန္၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး။ ဒါေပမဲ့ ဟိုနည္းနည္း သည္နည္းနည္း။ တဝက္တပ်က္။

ေအာက္ဆံုးက အဂၤလိပ္ဝါက်ကို ဘာသာျပန္ရင္ ဘယ္သူ မ်က္ေမွာင္ကုပ္ကုပ္ ငါအေရးမလုပ္။ ဘယ္သူ႔ ပသားေပးမႈမွလည္း ငါမရ။ အနာက္တိုင္းသတင္းစာဆရာတဦးလို႔သာေရးပါတယ္။

အထက္မွာလည္း တဝက္တပ်က္လို႔ ႏွစ္ခါေရးပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၃-၁၂-၂၀၁၈
၂၃-၁၂-၂၀၁၉

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏