၁၅၀၀

နာမ္ရုပ္ ၇၅ ပါးကို အဇၩတၲ ဗဟိႏၶ သႏၲာန္ ၂ ပါးနဲ႔ေျမာက္ေတာ့ ၁၅၀ ရတယ္။ ၁၅၀ ကို ကိေလသာ ၁၀ ပါးနဲ႔ေျမွာက္ေတာ့ ၁၅၀၀ ရတယ္။

(အေနာဓိသေမတၲာ ၅ ပါး + ၾသဓိသေမတၲာ ၇ ပါး) = ၁၂ ပါးကို (အေဝရာေဟာႏၲဳ၊ အဗ်ာပဇၨာေဟာႏၲဳ၊ သုခီအတၲာနံ ပရိဟႏၲဳ) ၄ ခုနဲ႔ေျမွာက္ေတာ့ ၄၈ ပါးရတယ္။ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာနဲ႔ထပ္ေျမွာက္တာ့ ၄၈၀ ရတယ္။ အဲတာကို ၄၈ နဲ႔ ၄၈၀ ထပ္ေပါင္းေတာ့ ၅၂၈ ရတယ္။

တေတာင့္ငါးရာကိေလသာ သတ္ပံုကို ငါးရာႏွစ္ဆဲ့ရွစ္သြယ္ေသာေမတၲာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၂-၂ဝ၁၉

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏