တက္ခ်ိန္ႏွင့္က်ခ်ိန္

ဗ်ိဳင္းညီေနာင္၊ အေတာင္ကျဖဴေဖြး။

ကမ္းစပ္ကိုၾကဥ္
ကြင္းျပင္ကို စားက်က္ေျပာင္းက်ေပါ့
ေခ်ာင္းေအာက္ခြင္ပင္လယ္ဝမွာ၊ ဒီႂကြၿပီေလး။

ကဏန္းမ ရႊံ႕စိုစို၊ တကိုယ္လံုးနီေတြး။

တြင္းဝလတာျပင္က
ခရာပင္ တြယ္ကာတက္ေလေပါ့
ေတာင္ဘက္ခြင္ပင္လယ္စြန္းမွာ၊ ဒီတြန္းၿပီေလး။

ပုစဥ္းေကာင္၊ အေတာင္ကေငြေမွး
ကမ္းစပ္ က်ဴတရံုက
သူမလံု သူခုန္ထြက္ေလေပါ့၊ ဒီတက္ၿပီေလး။

ဒီတက္ခ်ိန္၊ ဆန္လာေပါ့ ေဗဒါပန္း
က်ဴ႐ိုး႐ွင္ က်ဴတံတီး၊ ဆီးႀကိဳလို႔လြမ္း
ဗ်ိဳင္းညီေနာင္၊ အေတာင္ကျဖဴေဖြး။

ကမ္းစပ္မွာငိုင္
သူ႔လည္တိုင္ ေစြတေစာင္းနဲ႔
ေရတံငါ အစာေခ်ာင္းျပန္ေပါ့
ဒီေညာင္းၿပီေလး။

ကဏန္းမ ရႊံ႕စိုစို၊ တကိုယ္လံုးနီေတြး။

လက္မ တေထာင္ေထာင္နဲ႔
တြင္းေပါင္မွာ မင္းေယာင္ခင္းျပန္ေပါ့
ဒီဆင္းၿပီေလး။

ပုစဥ္းေကာင္၊ အေတာင္ကေငြေမွး
က်ဴရံုမွာ သူလွံဳချပန္ေပါ့၊ ဒီက်ၿပီေလး။

ဒီက်ခ်ိန္တန္၊ စုန္ျပန္ေပါ့ေဗဒါပန္း
က်ဴ႐ိုး႐ွင္ က်ဴပင္ရြက္နဲ႔
ခြန္းဆက္လို႔လြမ္း။ ။ (ေဇာ္ဂ်ီ)

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၂-၂၀၁၉

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏