Thursday, February 27, 2020

မတ္တတ္ရပ္လို႔ လမ္းမွာငို

မတ္တတ္ကအမွန္ဆိုတာ အခုမွသိရတယ္ အသက္ ၅၀ေက်ာ္ေတာင္ မတ္တပ္ပဲမွန္တယ္ထင္တာ ေက်းဇူးပါဆရာ

မတ္
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ
ပရမတ္
မင္းတိုင္ပင္အမတ္
မတၲရာျမိဳ႕
မတ္ (ညီမ၏ခင္ပြန္း)
မတ္ခြက္
မတ္တတ္စာ
မတ္တတ္နာ
မတ္တတ္ယပ္ (ယပ္ေတာင္)
မတ္တတ္ရပ္ေနပါ
မတ္တရာ = က်ပ္အစိတ္
မတ္ပဲ
မတ္မတ္စိုက္ပါ
မတ္ရပ္ပံုေတာ္
မတ္လ
မတ္ေစ့
မတ္ေစာက္ေသာ
မွဴးမတ္
ရာဇမတ္
သြားကာမတၲ
ေထာင္မတ္ေနသည္
ေျဖာင့္မတ္သူ
ႏွစ္မူး = တမတ္


သတ္
ကတ္ကတ္သတ္သတ္
ဆီသတ္ျပီးခ်က္ပါ
ဓမၼသတ္
နပမ္းသတ္
ပရိသတ္
ျမင္းဇက္သတ္
ရက္သတ္မွတ္
လက္ေဝွ႔သတ္
သတၱဌာန
သတၱဘာဂနတ္
သတၱမ
သတၱရည္
သတၱရဘန္
သတၱဝါ
သတၱိ
သတၱဳခ်
သတၱဳဓာတ္
သတၱေဗဒ
သတၳႏၱရကပ္
သတ္စံုေရး
သတ္ညႊန္း
သတ္ပံုက်မ္း
သတ္ပုတ္ညွင္းဆဲ
သတ္မွတ္
သတ္ျဖတ္
သတ္သတ္ဖယ္ထားပါ
သတ္ၫႊန္းက်မ္း
အနံသတ္
အရွိန္သတ္
အေသသတ္

သဒ္
သဒၵါက်မ္း
သဒၵါရံု
သဒၵေဗဒ
သဒၶါတရား

သပ္
စမ္းသပ္
စုပ္သပ္သည္
လက္သပ္ေမြး
လာဘ္သပ္ပကာ
သံုးသပ္ဆင္ျခင္
သပၸါယ္
သပ္ထိုး
သပ္လ်ိဳသပ္ပင္း
သပ္သပ္ယပ္ယပ္
သပ္ႏုတ္
ေကာ်သပ္
ေခါင္းကိုသပ္
ႏွီးသပ္သည္

သဗ္
သဗၺညဳတဉာဏ္

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၃-၆-၂ဝ၁၇

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လည္းေကာင္း နဲ႔ ၎

၁။ ဆရာ ၎ရဲ့ စာလံုးဟာ  ငသတ္ေရွ့က အကၡရာကို ဘယ္လိုေခၚရပါသလဲခင္ဗ်ာ။ ၎ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ရာ ျပပုဒ္ေတြဟာ ဝါက်အထားအသို မတူျကဘူးဆရာ။ သတင္းစာေတြမွာေ...