တႏွစ္အတြက္ စပါးသုံးတင္း

ကြန္မင့္တခုရတယ္။ တစ္နွစ္ငယ္ တစ္ဉာဏ္သာတဲ႔ဆရာေရ ခ်စ္စရာေလးပဲ မီးမီးေလးက တဲ့။

ကြ်န္ေတာ္သာ စာသင္ရရင္ေတာ့ တႏွစ္ကို တႏွစ္လို႔သာ သင္ပါမယ္။ ေက်ာင္းဆရာခန္႔စာေတာ့ ရမယ္မထင္။

ဟုတ္ကဲ႔ပါဆရာ ေက်းဇူးပါ

ကြ်န္ေတာ့ေက်ာင္းက ဆရာေစာေက်ာင္းမ်ိဳး။ ဒိစၾတိတ္ေကာင္စီ၏ အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္း မဟုတ္။ အစိုးရမင္းက အသိအမွတ္ျပဳေသာေက်ာင္းလည္း မဟုတ္၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဖြဲ႔က အားေပးေသာေက်ာင္းလည္း မဟုတ္ေပ။ ထိုေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူကေလးမ်ားက တေယာက္လွ်င္ တႏွစ္အတြက္ စပါးသုံးတင္းမွ်ေသာ အေထာက္အပ့ံကိုသာ ခံယူကာ တည္ေထာင္ထားေသာေက်ာင္းျဖစ္ေလသည္။

တႏွစ္အတြက္ စပါးသုံးတင္းေပးႏိုင္သူေတြ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆရာကေတာ္ ပဲေလွာ္ေနခိုက္ ျမစိန္က ထမင္းအိုး တည္ရမည္။ သန္းျမက ငါးလုပ္ရမည္။ မယ္သင္က ကင္ပြန္းရြက္ ေျခြရမည္။

တပကုလားကို တေပကုလားဟုလည္းေကာင္း၊ တတင္းကို တတင္းဟုလည္းေကာင္း သင္ေပးမည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၂-၂-၂၀၂၀

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏