မ ကို ဘယ္ေနရာထားမလဲ

ကာတြန္းတခု ေတြ႔လိုက္တယ္။ ေက်ာင္းကို ပူစီ မေခၚလာရဘူး တဲ့။ ေခၚမလာရလို႔သာ ေရးသင့္တယ္။ အဲလိုေျပာတာ ေရးတာေတြရွိတာ သိပါတယ္။ ၾကိယာတခုခုမွာ မ ထည့္လိုက္ရင္ မဟုတ္၊ မျဖစ္၊ မလုပ္ စတဲ့ အႏုတ္သေဘာေတြ ျဖစ္ေစတယ္။ မသြားရ၊ မလာရ၊ မစားရ၊ မလုပ္ရ စသည္။

လူသိမ်ားတဲ့ ျမန္မာစာဆရာၾကီးတဦးက ေခတ္အသံုးစကားေတြ က်န္ေနတာဆိုရင္ သတ္ပံုစာအုပ္ထဲ ထည့္လိုက္ရံုပဲလို႔ ေျပာတာကို သေဘာမတူပါ။ ဘယ္အရာမဆို စည္းစနစ္ ထားမွသာ အဖိုးတန္ပါမယ္။ အဂၤလိပ္စာမွာ အင္န္အိုတီ ကို ၾကိယာေရွ႕မွာသာ ထည့္ရတဲ့ စည္းကမ္း ထားသလို ျမန္မာစာမွာလည္း စည္းကမ္း ထားသင့္တယ္။

ေဆးလိပ္မေသာက္ရ၊ ကြမ္းေသြးမေထြးရ၊ အမိႈက္မပစ္ရ၊ စကားမေျပာရ၊ စတဲ့ စည္းကမ္းေတြ ရွိတယ္။ စကားေျပာမရလို႔ ေရးရင္ အဓိပၸါယ္တမ်ိဳးျဖစ္ေစတယ္။ ထမင္း စားမရေသးဆိုလည္း တမ်ိဳးျဖစ္မယ္။

တခ်ိတင္ကဲ
တခ်ိတရိ
ၾကက္မတမ္း
မကန္း (ငါး၊ လိပ္)
မကရ္း
မကုန္မခ်င္း
မကုိဋ္
မခံခ်ိ မခံသာ
မခံခ်ိမခံသာ
မခန္႔တရန္႔
မခန္႔ေလးစား
မခို႔တရို႕
မခုိးမခန္႔
မခ်င့္မရဲ
မခ်ိတင္ကဲ
မခ်ိတရိ
မခ်ိမဆံ့
မခ်ိသြားၿဖဲ
မခ်ိဳမခ်ဥ္
မစုိ႔မပုိ႔
မဆံ့မကန္
မဆံ့မၿပဲ
မဆံ့ရင္ကန္ (မဆံ့ရင္ကာ)
မဆံမျပဲ
မဆတ္တငံ့
မဆလာ
မဆိုင္းမတြ
မဆိုစေလာက္
မဆီမဆိုင္ လက္ပံုသား ဒါးနဲ႔ခ်ိဳင္
မဆီမဆုိင္
မဆူးမရဲ
မဏိၾသဃပင္
မတကဘတ္ဆြမ္း
မတင္မက်
မတန္တဆ
မတလံုးေက်
မတူတရူ
မထံုတက္ေတး
မထိတထိ
မထီတရီ
မထီမဲ့ျမင္
မထီေလးစား
မဒမပင္
မဒရတ္အိမ္
မဓီရည္ (ႏုိ႔ၾကက္တက္ရည္)
မနက္
မနက္ျဖန္
မနည္းမေနာ
မနာလို ဝန္တို
မနီးမကမ္း
မၾကားဝံ့မနာသာ
မၾကာမၾကာ
မမွိတ္မသုန္
မမီမကမ္း
မယံုသကၤာ
မယား
မယုိးမယိမ္း
မျဖစ္စေလာက္
မျဖစ္ညစ္က်ယ္
မျမင္မကန္း
မရကန္ပင္
မရန္းေရာင္
မရမန္ငွက္ေပ်ာ
မရမန္ပိတ္
မရမ္းသီး
မရွဴသာ မရႈိက္သာ
မရိုးမရြ
မရီး
မရႈဆိတ္
မလံုမလဲ
မလံုမလဲ
မလည္မဝယ္
မလြယ္ေပါက္
မလြဲသာ
မလွမ္းမကမ္း
မလိမ့္တပတ္
မလိုင္
မလိုတမာ
မဝံ့မရဲ
မသကာ
မသကၤာ
မသဒၶါေရစာ
မသာရကန္ေက်ာက္
မသိုးမသန္႔
မသိုးသကၤန္း
မဟားတရား (မဟားဒရား)
မဟာဆန္သူ
မဟာဒါန္ဝန္
မဟာဒုတ္
မဟာပိႏၷဲ
မဟာဗ်ဴဟာ
မဟာဘုတ္
မဟာမသမၼတ (မဟာမသမတ)
မဟာမိတ္
မဟာရံတံတုိင္း
မဟာလတာတန္ဆာ
မဟာဝင္
မဟာဝုန္ေတာ
မဟာသကၠရာဇ္
မဟာသမယေန႔
မဟုတ္ကဟုတ္က
မဟုတ္တမ္းတရမ္း
မဟုတ္တရုတ္
မဟုတ္မဟတ္
မဟူရာ
မအပ္မရာ
မအီမလည္
မအီမသာ
မဦးမခြ်တ္
မဦးမခြ်န္
မေကြးတုိင္း
မေကာင္းဆုိးဝါး
မေကာင္းတေရာင္း
မေခၚပဲ မသြားရ
မေတာက္တေခါက္
မေတာ္တေရာ္
မေတာ္မတည့္
မေတာ္မတရား
မေတာ္ေလာဘ
မေထရ္ရဟန္း
မေထြးႏိုင္ မမ်ိဳႏိုင္
မေထြးႏိုင္ မအန္ႏိုင္
မေထာင္းတာ
မေနာကံ
မေနာပြဲ
မေဖါက္ထံုး
မေယာင္မလည္
မေရမရာ
မေရြးမုန္႔
မေရွးမေႏွာင္း
မေလးမခန္႔
မေလာက္ေလး မေလာက္စား
မေဟသီ
မေဟာ္ဂနီ
မေဟာ္သဓာ (မေဟာ္သဓ) ဇာတ္
မေအ
မႏုဓမၼသတ္
မႏုိင့္တႏုိင္
မႏုိင္ရင္ကန္
မႏုႆီဟ
မႏုႆေဗဒ
မႏူးမနပ္
ႏြားမတမ္း

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၂-၂-၂၀၂၀

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏