ဟပ္ခ်ိဳး အသက္တရာ အနာမရွိ

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္တေယာက္၏ ဟပ္ခ်ိဳးဟူေသာ ေခ်ဆတ္လိုက္သည့္အသံကို ၾကားလိုက္ရတိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရေသာသူသည္ ဟပ္ခ်ိဳးဟာေသာ အသံနဲ႔အတူ ပဲ့တင္ထပ္လိုက္ကာ ဟပ္ခ်ိဳး အသက္တရာ အနာမရွိဟု လိုက္ဆိုေလ့ရွိေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာတခု ရွိခဲ့ေလ၏။

အဲလို ဘာေၾကာင့္ဆိုၾကသလဲအေၾကာင္းကို ဒုကနိပါတ္ ဘဂၢဇာတ္ကို ကိုးကားျပီး ေရွးထံုးစဥ္လာ ျမန္မာမႈမ်ားစာအုပ္မွာ ၾကည္ဦးက ေရးသားထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ထံုးတမ္းစဥ္ မေပ်ာက္ေသးပါ။ သတ္ပံုကေတာ့ ဟပ္ခ်ိဳးရာကေန ထိပ္ကပ္နာျဖစ္သြားျပီ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၁-၂-၂၀၂၀

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏