Thursday, February 27, 2020

March မတ္လ

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လဟာ ျမန္မာျပကၡဒိန္အရ ၁၃၈၁ ခု၊ တေပါင္းလဆန္း ၈ ရက္ကေန တန္ခူးလဆန္း ၈ ရက္ေန႔အထိ က်ေရာက္ပါတယ္။

March နာမည္က လက္တင္လို Martius မာတိယပ္စ္ကေနလာပါတယ္။ ရိုမင္ျပကၡဒိန္ေပၚစမွာ အစဆံုးလ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ Mars ဆိုတဲ့ Roman god of war ေရာမစစ္ပြဲဘုရားက ေနယူထားတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးနာမည္လည္းျဖစ္တယ္။
ဒီလမွာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ငန္းေတြလည္း စတင္ၾကပါတယ္။

မတ္လအစမွာ ေဆာင္းရာသီရဲ႕ေနာက္ဆံုးရက္ေတြနဲ႔ လအဆံုးမွာ ေႏြရာသီထဲဝင္လာပါတယ္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ဟာ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳန္ဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုးစဥ္က ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးကေန ဖူးေတြ႔ခ်င္လို႔ အမတ္ေတြ တေယာက္ျပီးတေယာက္ကိုပင့္ဘို႔ ခိုင္းေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္မွာေတာ့ ဖြားဖက္ေတာ္ ကာဠဳဒါယီအမတ္ကို ေစလႊတ္ရတယ္။ ကာဠဳဒါယီကေတာ့ သြားေရးလာေရးသာတဲ့ တေပါင္းလကို ေရြးပါတယ္။ တေပါင္းလရ့ဲ လမ္းခရီးသာယာပံုကို ဂါထာေပါင္း ၆ဝ နဲ႔ဖြဲ႔ႏြဲ႔ျပီး၊ ေလွ်ာက္ထားေတာ့မွသာ ဘုရားရွင္ဟာ တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွာ ကပိလဝတ္ျပည္ကို ၾကြေတာ္မူခဲ့တယ္။

မတ္လအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေန႔မ်ား
• မတ္လ ၁ ရက္ Independence Movement ကိုရီးယား လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေန႔
• မတ္လ ၁ ရက္ Self-injury Awareness Day မိမိကိုယ္ကို ထိခိုက္မႈ အသိပညာေပးေန႔
• မတ္လ ၂ ရက္ National Reading Day စာဖတ္ျခင္းေန႔ (ယူအက္စ္)
• မတ္လ ၄ ရက္ World Maths Day ကမာၻ႔သခၤ်ာေန႔
• မတ္လ ၆ ရက္ Holi ဟင္ဒူဘာသာဝင္မ်ား ဟိုလီေန႔
• မတ္လ ၈ ရက္ International Women's Day ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔
• မတ္လ ၉ ရက္ Canberra Day ၾသစေတးလ် ကင္ဘာရာေန႔
• မတ္လ ၁၂ ရက္ World Kidney Day ကမာၻ႔ေက်ာက္ကပ္ေန႔
• မတ္လ ၁၄ ရက္ White Day (ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တိုင္ဝမ္)
• မတ္လ ၁၅ ရက္ World Consumer Rights Day ကမာၻ႔စားသံုးသူမ်ားအခြင့္အေရးေန႔
• မတ္လ ၂ဝ ရက္ International Day of Happiness ႏိုင္ငံတကာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေန႔
• မတ္လ ၂ဝ ရက္ World Sparrow Day ကမာၻ႔စာကေလးေန႔
• မတ္လ ၂၁ ရက္ International Day for the Elimination of Racial Discrimination ႏိုင္ငံတကာ မ်ိဳးႏြယ္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔
• မတ္လ ၂၁ ရက္ World Poetry Day ကမာၻ႔ကဗ်ာေန႔
• မတ္လ ၂၂ ရက္ World Water Day ကမာၻ႔ေရေန႔
• မတ္လ ၂၆ ရက္ Bangladeshi Independence Day ဘဂၤလားဒက္ရွ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔

ေန႔ထူးမ်ား
• Fire Prevention Month မီးေဘးကာကြယ္ေရးလ (ဖိလစ္ပိုင္)
• Women's History Month အမ်ိဳးသမီးမ်ားသမိုင္းလ (အေမရိ၊ ယူေက၊ ၾသစေတးလ်)
• Youth Art Month လူငယ္အႏုပညာလ (အေမရိက)

Health Awareness က်န္းမာေရးအသိပညာေပးမ်ား
• Epilepsy Awareness Month အတက္ေရာဂါအသိပညာေပးလ (ကေနဒါ)
• Colorectal Cancer awareness month အူမၾကီးကင္ဆာအသိပညာေပးလ
• American Dietetic Association National Nutrition Month အာဟာရအသိပညာေပးလ (အေမရိက)
• American Red Cross Month အေမရိကန္ၾကက္ေျခနီလ
• National Endometriosis Awareness အင္ဒိုမီထရီရိုးဆစ္ သားအိမ္ေရာဂါအသိပညာေပးလ
• Multiple Sclerosis Education Month မာလ္တီပယ္ စကယ္လရိုးဆစ္ေရာဂါအသိပညာေပးလ
• Save Your Vision Month စကၠဳအျမင္အသိပညာေပးလ
• Workplace Eye Wellness Month လုပ္ငန္းခြင္မ်က္စိအသိပညာေပးလ
• Patient Safety Awareness Week လူနာလံုျခံဳေရ ပထမပါတ္
• National Sleep Awareness Week အိပ္စက္ျခင္းအသိပညာေပးပါတ္
• Brain Awareness Week ဦးေႏွာက္အသိပညာေပး ဒုတိယပါတ္
• National Poison Prevention Week အဆိပ္သင့္အသိပညာေပး တတိယပါတ္
. World TB Day မတ္လ (၂၄) ရက္ = ကမာၻ႔တီဘီေန႔

မတ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေန႔ထူးမ်ား
၈-၃-၂၀၂၀ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ျဖစ္တယ္။ မတ္လထဲမွာ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ ႏွစ္ရက္ရွိတယ္။ အရင္က ဇႏၷဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ကိုသာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂-၃-၁၉၆၂ ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းေန႔ကို ၁၉၆၃ ကစျပီး ေျပာင္းလိုက္တယ္။ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ကို ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔နဲ႔ တပ္မေတာ္ေန႔ ေခၚတာ အထာမက်ေသးပါ။ ၁၃-၃-၁၉၈၈ ဖုန္းေမာ္ေန႔ ေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔နဲ႔ ၁၆-၃-၁၉၈၈ တံတားနီ အေရးအခင္းေန႔လို႔လည္း မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။

မတ္လ သေကၤတမ်ား
• Birth flower = Daffodil ႏိုင္ငံတကာ ဒက္ဖိုဒီးလ္ပန္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကံေကာ္ပန္း။
• Aquamarine and Bloodstone သတၲိကိုကုိယ္စားျပဳေသာေက်ာက္မ်က္
• Zodiac signs ဆယ္ႏွစ္ရာသီခြင္ Pisces မိန္ရာသီ (မတ္လ ၂ဝ အထိ) + Aries မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ ရက္ ကေနစတယ္)

• တေပါင္းလည္းကူး မိုးသားက်ဴး။ တေပါင္းသာေခါင္ လမ်ားေနာင္။
• တန္ခူးမည္မွတ္ ဖက္ဆြတ္ေရတိုး သႀကၤန္မိုး။ ပိေတာက္ပန္း။

• January ဇႏၷဝါရီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/january.html
• February ေဖေဖၚဝါရီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/february.html
• March မတ္လ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/march.html
• April ဧျပီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/april.html
• May ေမလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/may.html
• June ဇြန္လ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/june.html
• July ဇူလိုင္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/july.html
• August ၾသဂုတ္လ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/august.html
• September စက္တဘၤာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/september.html
• October ေအာက္တိုဘာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/october.html
• November ႏိုဝဘၤာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/november.html
• December ဒီဇဘၤာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/december.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လည္းေကာင္း နဲ႔ ၎

၁။ ဆရာ ၎ရဲ့ စာလံုးဟာ  ငသတ္ေရွ့က အကၡရာကို ဘယ္လိုေခၚရပါသလဲခင္ဗ်ာ။ ၎ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ရာ ျပပုဒ္ေတြဟာ ဝါက်အထားအသို မတူျကဘူးဆရာ။ သတင္းစာေတြမွာေ...