Thursday, February 27, 2020

လုိက္လုိ႔မမီ ေျပးျပန္ၿပီ

နားမလည္ပါဖူးဆရာ လိုက္မမွီလို့ပါ

နားမလည္ပါဘူးလို႔ ေရးရတယ္။ လိုက္မမီလို႔ ေရးရတယ္။

၁။ အခ်ိန္မီ အခ်ိန္မွီ ဘယ္ဟာအမွန္လဲ ဆရာ

၂။ ျမန္မာစာအသံုးမွာ မီနဲ႔မွီ အသံုးကို သိခ်င္လို႔ပါဆရာ ေျဖေပးနိုင္မလားဗ်

၃။ ခါေတာ္မွီ ႏွင့္ ခါေတာ္မီ မွာဘယ္ဟာက စာလံုးေပါင္းအမွန္လဲခဗ်ား။

၄။ အပမီ၊ အပမွီ။ ဘယ္ဟာ အမွန္လဲဆရာ။

၅။ ဆရာရွင့္ မီ/မွီ သုံးတာအရမ္းမွားေနလို႔ ရွင္းျပေပးပါရွင့္။ မမီမကမ္း၊ လွတာလိုက္လို႔မမီ၊ သူ႔အလွမမီ၊ တိုင္မွီ။ မွီခိုဆိုတာ မွန္လားရွင့္။ ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလို႔မမီ၊ မၾကာမီေတြမွာ ဟထိုးလိုလားရွင့္။ လူေတြ အရမ္းေရးၾကတာ လွတာလိုက္လို႔မမွီဘူးလို႔ ဒါလဲဟထိုးပါရင္ မွန္လားရွင့္။

၄။ ဆရာရွင့္ မီ/မွီ သုံးတာအရမ္းမွားေနလို႔ ရွင္းျပေပးပါရွင့္။ မမီမကမ္း၊ လွတာလိုက္လို႔မမီ၊ သူ႔အလွမမီ၊ တိုင္မွီ။ မွီခိုဆိုတာ မွန္လားရွင့္။ ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလို႔မမီ၊ မၾကာမီေတြမွာ ဟထိုးလိုလားရွင့္။ လူေတြ အရမ္းေရးၾကတာ လွတာလိုက္လို႔မမွီဘူးလို႔ ဒါလဲဟထိုးပါရင္ မွန္လားရွင့္။

အခ်ိန္မတိုင္မွွီ ေၾကြလြင့္ခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာ့အႏုပညာၾကယ္ပြင့္မ်ား (မမွန္)

ေခတ္မွီ ေနဆဲ တကြက္ ကာတြန္း (မမွန္)

ကိုယ္ဉာဏ္မမွီ မသိတဲ့ အရာေတြကို စဥ္းစားၿပီးမွ ေျပာၾကပါ။ (မမွန္)

ေဆာင္းအမီကို ေဆာင္းအမွီလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ ျပန္ဆိုသီခ်င္း (မမွန္)

အခ်ိန္မတိုင္မွွီ ေၾကြလြင့္ခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာ့အႏုပညာၾကယ္ပြင့္မ်ား (မမွန္)

မီ ဆိုတာ မတိုင္ခင္ကသေဘာမွာ သံုးတယ္။ မ နဲ႔တြဲျပီးသံုးတယ္။ မတိုင္မီ၊ မၾကာမီ၊ မလာမီ၊ မသြားမီ၊ မေျပာမီ၊ အခ်ိန္မေစ့မီ။

ႏုိင္သည္သေဘာလည္းသံုးတယ္။ လွမ္းယူလို႔ရႏိုင္သည္၊ လုိက္လို႔ရႏိုင္သည္။ မီေအာင္လိုက္ပါ၊ မီေအာင္ဆိုပါ။

မွီ ကို အားကိုးအားထားျပဳသည္မွာသံုးတယ္။ တုိင္ကုိမွီေနသည္၊ မွီကပ္ေနသည္၊ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည္၊ မွီျငမ္းျပဳသည္၊ မွီဝဲပါ၊ မွီအံုး၊ မွီခိုသူ။

လွတာလိုက္လို႔မမွီဘူးလို႔ေရးတာ မမွန္ပါ။ လွတာလိုက္လို႔မမီဘူးဆိုတာ သူတပါးလွတာကို လိုက္လို႔မမီဘူးလို႔ ေရးခ်င္တာ ထင္တယ္။ လွတာက နာမဝိေသသန (သို႔) နာမ္။ မမီဘူးဆိုတာက ၾကိယာဝိေသသန။ သဒၵါအရ မွားတယ္။ လွတာကို မွီခိုတာဆိုရင္ အဓိပၸါယ္တမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ သူ႔အလွကို လိုက္မမီဆိုရင္ မွန္တယ္။ ၾကီးရင္မွီ၊ ငယ္ရင္ခ်ီ။ မၾကာမီ လာမည္။

ေမာင္ပန္းေမႊး ယုန္လုိက္တယ္။ ေတာေက်ာင္းဘုန္းႀကီး ျမင္လုိက္တယ္။ လုိက္ၾကပါလား တပည့္မ်ား။ လုိက္လုိ႔မမီ ေျပးျပန္ၿပီ။

ဘူး ဖူး ဗူး

၁။ မျမင္ဖူးၾက႐ွာ လား  မျမင္ဘူးၾက႐ွာ လား ဆရာ

၂။ ဗူးဘုရား ဘုရားဖူးဘူးတာကုိေျပာရင္း ဗူး၊ ဖူး၊ ဘူး ဆုိတဲ့ ဆင္တူ႐ုိးမွား စာလုံးေတြကုိ အထားအသုိ မမွားေစပဲ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ သုံးႏႈန္းပုံကုိ ပညာသားပါပါ ေရးျပသြားတာ တကယ္ေလးစားမိပါတယ္ဆရာ။ ဒါကုိပဲ Comment ေတြမွာ ဗူး ဘူး ဖူး မွားသုံးေနတာကုိ ေတြ႔မိေတာ့ အေတာ္ အံ့ၾသမိတယ္။

၃။ ဆရာခင္ဗ်ာ။ ဘူးသီး၊ ဗူးသီး၊ ႏွာဘူး၊ ႏွာဗူး၊ မည္သည္က အမွန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အမ်ားသိရန္ ေဖာ္ျပေပးပါခင္ဗ်ား။

၄။ ဆရာ ႏို႔ဆီဗူးလား ႏို႔ဆီဘူးလားသိပါရေစ႐ွင့္။

၅။ အေတြ႔အျကံုဆိုဖူးလို႔ မွတ္ထားတာ ဘူးက အျငင္း၀ါက်မွာသံုးတာလို႔ မွတ္ထားတာ

၆။ ကြၽန္ေတာ္လည္းျဖစ္ဘူးလို႔ ဘူးအစား ဖူးကိုသုံးရမွာမို႔လားဆရာ။ စားဖူးတယ္၊ သြားဖူးတယ္၊ ျဖစ္ဖူးတယ္။

ဘူးက အျငင္းဝါက်။

၇။ ဆရာေရးတဲ့ ဝန္ၾကီးဆိုျပီး အၾကာၾကီးေခၚခံရဘူးတယ္။ အဲဒီ့မွာ ဖူးသံုးရမွာလား၊ ဘူးသံုးတာက အမွန္လား။

၈။ ဘူးလား ဖူးလားဗ် ဆရာ စားဖူးသလား စားဖူးတယ္ မစားဖူးဘူး စားမလား မစားဘူး သုံးဖူးသလား သုံးဖူးတယ္ မသုံးဖူးဘူး သုံးမလား မသုံးဘူး ေရာက္ဖူးသလား ေရာက္ဖူးတယ္ မေရာက္ဖူးဘူး

၉။ ဆရာခင္ဗ်ာ ဒုတိယတန္းသခၤ်ာထဲမွ ႏို႔ဆီဘူး သတ္ပုံ ခဲြျခားေပးပါခဗ်ား။

ပို႔ေပးတဲ့ ဒုတိယတန္းသခ်ၤာထဲမွာ ႏို႔ဆီဗူးေရးလိုက္၊ ႏို႔ဆီဘူးေရးလိုက္ ေတြ႔ရတယ္။ ႏို႔ဆီဗူးက မွန္မယ္ထင္ပါတယ္။ မၾကာမၾကာေျပာလာၾကတယ္။ အျငင္းသေဘာမွာသာ ဘူးသံုးရပါတယ္တဲ့။ ျမန္မာစာမွာ ေဖၚျမဴလာလုပ္တာေတြကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြေတြ႔မိပါတယ္။ ေရတြက္လို႔ရတာကို တစ္ဆိုတာ အကုန္မမွန္ပါ။ ဂဏန္းကိုသာ တစ္ရတယ္။ မ ေနာက္က ဘဲ လိုက္လည္း ေနရာတိုင္းမွာ မမွန္ပါ။ ျငင္းဆိုတာကို ဘူးလည္း အျပည့္အစံု မမွန္ပါ။ ဥပမာ ၾကားဘူးနားဝ အျငင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားဖူးဘူးသည္ အျငင္းမဟုတ္ပါ။

ဘူး
နဘူးႏြယ္ပင္
ၾကားဘူးနားဝ (အျငင္း မဟုတ္)
ဘုရားဖူးဘူးသည္ (အျငင္း မဟုတ္)
ဘူးကြယ္သည္
ဘူးခံ (ေနာက္သတ္ပံု)
ဘူးပင္ (ေနာက္သတ္ပံု)၊ ဗူးပင္ (ယခင္သတ္ပံု)
ဘူးလံုးနားမထြင္း (ေနာက္သတ္ပံု)
ဘူးလည္သီးခတ္ခ်ည္ (ေနာက္သတ္ပံု)
ဘူးသပိတ္ပင္ (ေနာက္သတ္ပံု)
မၾကားဘူး
မျဖစ္ဖူးဘူး (ေနာက္သတ္ပံု)
မျမင္ဘူး
မလုိက္ဘူး (ေနာက္သတ္ပံု)
မေရာက္ဘူး
ေဆးဘူး (ေနာက္သတ္ပံု)၊ ေဆးဗူး (ယခင္သတ္ပံု)
ေထာင္ဘူးဝ (ေနာက္သတ္ပံု)

ဖူး
ကမ္းနဖူး
စိတ္ဖူး
ဆတ္သြားဖူး
ထိပ္ဖူး
နဖူး
ဖူးငံု
ဖူးစာ
ဖူးဖူးမႈတ္သည္
ဖူးျမင္သည္
ဖူးေတြ႔သည္
ဖူးေျမာ္သည္
ဖူးေရာင္သည္
ဖူးေရႊလက္တင္
ဘုရားဖူး
ေျပာင္းဖူး

ဗူး
ခံဗူးကုထံုး
ခံဗူးရြာ
ဗူးခါးေရ
ဗူးဆို႔
ဗူးတလံုးေဆာင္ (ဗူးသီးတလံုးေဆာင္) အိုေတာင္မဆင္းရဲ
ဗူးပင္၊
ဗူးဘုရား
ဗူးမႈတ္
ဗူးလံုးနားမထြင္း
ဗူးသြင္းသည္
ဗူးသီး
ဗူးေတာင္း
ဗူးေလးရာ ဖရံုဆင့္
ေဆးဗူး (ယခင္သတ္ပံု)
ေရဗူး

အခုသတ္ပံုစာအုပ္မွာ ဘူးရြက္တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္က ဗူးရြက္လို႔ ေရးတယ္။ ေရဗူးလို႔ ေရးတယ္။ ဗူးတလံုးေဆာင္ အိုေတာင္မဆင္းရဲလို႔သာေရးရတယ္။ ဘူးခံျပီး ျငင္းတာကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။ ဗူးခါးေရနဲ႔ ၾကမ္းၾကားေလကို ဘယ္လိုေရးေရး ေအးပါတယ္။ ဗူးဆို ဖရံုမသီးတာေနရာတိုင္းမွာေတာ့ မေကာင္းပါ။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ေရးသားတဲ့ ဝိပႆနာရႈနည္းက်မ္းမွာ ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္ဘူး ၾကားဘူး နံဘူး စားဘူး ေတြ႔ထိဘူး ၾကံသိဘူးေသာ ထိုအတိတ္ရုပ္နံတို႔ကို ျပန္၍စဥ္းစားမိတိုင္း ဃနပညတ္ထင္ရွားလွ်က္ နိစၥ သုခ အတၲဟု ထင္ျမင္ စြဲလမ္းမႈသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။

ေရတြက္လို႔ရရင္ တစ္၊ မ ေနာက္က ဘဲလိုက္၊ ခင္-ငူ-ေဂါ-ေဒါ-ပံု-ဝ ဝိုက္ခ်မသံုးရ စတဲ့ ျမန္မာစာမွာ ေဖၚျမဴလာသစ္ေတြ အသံုးမ်ားေပမဲ့ တရားေသမွတ္မရပါ။ မူကြဲရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာစာဆရာက ပင္ပန္း ပန္းပင္လို႔သင္တဲ့ ပံုေသနည္း တခုတည္းသာရွိတယ္။ ျမန္မာစာကို ယူနီေဖါင္းဝတ္ေပးလို႔မရပါ။ ဗူးေလးရာ ဖရံုမဆင့္သင့္ပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၂-၂၀၂၀

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Djenkol bean တညင္းသီးက်န္းမာေရး

၁။ တညင္းသီးက ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား ဆရာ ၂။ ဆရာကခင္ဗ်ာ၊ တညင္းသီးက လူခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိုးျပုပါသလားခင္ဗ်ာ က်န...