ဆရာ တပည့္

ဖရင္းစာရင္းထဲကတေယာက္က တင္ထားတယ္။ သူက ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား။ စာအေရးအသား အေလးထားသူ။

(စ)
ဆရာလြတ္ေတာ့ ရိုင္း
မ်ဥ္းလြတ္ေတာ့ ကိုင္းသတဲ႔
တပည့္မေကာင္း၊ ဆရာ႔ေခါင္း
တပည့္မလိမၼာ၊ ဆရာအာပတ္သင္႔
ခ်င့္ေတြးကာ ဆင္ျခင္ၾက
ဆရာ႔ထက္တပည့္၊ လက္ေစာင္းထက္ၾကေစ။
ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္
ဘ၀ခရီးလမ္းေၾကာင္း မွန္
ဆရာကာျပန္ အာေခါင္လွံစူး
ဆရာကိုလြန္ေသာ္ ရူးတတ္၏။
တပည့္မရွား၊ တစ္ျပားမရွိ
ပီတိကိုစား၊ အားရွိပါဘိ
ျမတ္ဆရာမ်ား၊ ဦးညြတ္ပါ၏။ (ဆံုး)

တစ္ျပားမရွိဆိုရင္ ေရွ႕က တစ္ပည့္မရွား ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ပည့္လို႔ ေရးၾကတဲ့ေခတ္ ေရာက္လာႏိုင္တယ္။

တပည့္ဝတ္
ညီညာထျကြ၊ ဆံုးမနာယူ
လာမူျကိုဆီး၊ ထံနီးလုပ္ေကြ်း
သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္ဝတ္
မခြ်တ္ငါးခုသာ။ (သဂၤဇာဆရာေတာ္)

အတတ္လည္းသင္ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊
သိပၸမက်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊
သင့္ရာအပ္ဖို႔၊ ဆရာတို႔
က်င့္ဖို႔ ဝတ္ငါးျဖာ။ (သဂၤဇာဆရာေတာ္)

ဆရာေကာင္း ေဆာင္ပုဒ္
ေရွး႐ႈေမတၲာ၊ က႐ုဏာႏွင့္၊
နာနာက်င္က်င္၊ အျပစ္ျမင္တိုင္း၊
ဝမ္းတြင္းမသို၊ ဟုတ္တိုင္းဆို၍၊
က်ိဳးလိုစိတ္က၊ ဆံုးမတတ္သူ၊
ဆရာဟူေလာ့။ (မဃေဒဝ)

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၂-၂-၂၀၂၀

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏