Tuesday, November 20, 2018

Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား

ဒီစာမွာ ေဆးပညာေဝါဟာရ (၁၀၀၅) လံုးပါတယ္။ ေဆးစာေဝါဟာရမ်ား၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ၊ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္နဲ႔  ေဆးပညာသံုးအတိုေကာက္စာလံုးမ်ား (၃) ပုဒ္ေရးစဥ္က လူ (၃) ေယာက္ကေန စီစဥ္တာအတြက္ အီးေမးလ္ကတဆင့္ ကူညီခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေဒလီမွာ ေနတုန္းကပါ။ သူတို႔နာမည္ေတြလည္းပါတဲ့ အီးေမးလ္က ယူအက္စ္ေရာက္ေတာ့ သံုးလို႔မရေတာ့လို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။ သူတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

1. abdomen ဝမ္းဗိုက္၊
2. abdominal discomfort ဗိုက္နာ (ေနမထိထိုင္မသာ)၊
3. abortion သားပ်က္ (ကိုယ္ဝန္ပ်က္-ဖ်က္)၊
4. abrasion ပြန္းနာ၊
5. abscess ျပည္တည္နာ၊
6. ache ကိုက္ျခင္း၊
7. Acne (အက္ဂနီစ္) ဝက္ျခံ
8. acupuncture အပ္စိုက္ကုနည္း၊
9. acute ရက္တို၊ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေသာ၊
10. Adam's apple ေယာက္်ားမ်ားသာရွိေသာ လည္ပင္းအစိ၊
11. ADD--attention deficit disorder ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမမူတဲ့ စိတ္ေရာဂါ၊
12. ADHD--attention deficit hyperactivity disorder ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမမူတဲ့ တက္ၾကြေသာ စိတ္ေရာဂါ၊
13. adhesion ကပ္ေနသည့္ အေျမႇး၊ တြယ္ကပ္ျခင္း၊
14. admissions desk ဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စားပြဲ၊
15. adolescence လူငယ္၊ လူရြယ္၊
16. adrenal gland (အျဒီနယ္လ္-ဂလင္း)၊ (ေက်ာက္ကပ္ အထက္မွာရွိသည္)
17. adrenaline (အျဒီနယ္လင္း) (အျဒီနယ္လ္) က ထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္း၊ ေဆး၊
18. advance health care directive ေရွးဦး က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္၊
19. adverse reaction မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊
20. advice nurse အၾကံေပး သူနာျပဳ၊
21. afterbirth ေမြးဖြါးျပီးေနာက္၊
22. AIDS--Acquired Immuno-Deficiency Syndrome ခုခံအား က်ဆင္းေရာဂါ၊
23. albuminuria ဆီးထဲမွာ (အယ္လဗ်ဴမင္) ဓါတ္ (အသားဓါတ္) ပါေနျခင္း၊
24. alcoholism အရက္စြဲျခင္း၊
25. allergen (အလာဂ်ီ) ရေစတဲ့ဓါတ္၊
26. allergic reactions (အလာဂ်ီ) တံု႔ျပန္မႈ၊
27. allergy (အလာဂ်ီ) မတည့္ျခင္း၊
28. Alopecia (ေအလိုပီးဇီးယား) ဆံပင္ၾကြတ္ေရာဂါ၊
29. ambulance လူနာတင္ယာဥ္၊
30. ambulatory care လူနာသယ္ပို႔စနစ္၊ ေရြ႕ရွား၍ကုသေပးျခင္း၊
31. amenorrhea ရာသီမလာျခင္း၊ ရာသီထိန္ျခင္း၊
32. amnesia သတိေမ့ျခင္း၊
33. amniocentesis ေရျမြာရည္ ေဖါက္-စုပ္ယူ စစ္ေဆးျခင္း၊
34. amniotic fluid ေရျမြာရည္၊
35. amniotic sac ေရျမြာရည္အိတ္၊
36. Amoebiasis (အမီးဘား) ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊
37. amputation ေျခ-လက္ ျဖတ္ျခင္း၊
38. andropause ေယာက္်ား ေသြးဆံုးျခင္း၊
39. Anemia (အနီမီးယား) ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
40. anesthesia ေမ့ေဆး၊ (ထံုေဆးလည္း ပါဝင္သည္)၊
41. anesthesiologist ေမ့ေဆး ဆရာဝန္၊
42. aneurysm ေသြးေၾကာ ေဖါင္းေရာဂါ၊
43. angina ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္း-ပိတ္သျဖင့္ ရင္ပတ္နာျခင္း၊
44. ankle ေျချခင္းဝတ္၊
45. anorexia အစားပ်က္ျခင္း၊
46. Anthrax (အင္းသရက္စ္) ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊
47. antibacterial ဗက္တီးရီးယားကို ႏိုင္သည့္၊ ဆန္႔က်င္သည့္၊
48. antibiotic ပဋိဇီဝေဆး၊ သက္ရွိမွ ထုတ္ယူျပီး တျခားသက္ရွိကိုႏိုင္သည့္ေဆး၊
49. antibodies (အင္တီေဘာ္ဒီ) ခုခံေပးသည့္ဓါတ္၊
50. anticoagulant ေသြးမခဲေစသည့္ပစၥည္း၊
51. antidepressant စိတ္မက်ေဆး၊
52. antidote အဆိပ္ေျဖေဆး၊
53. antifungal မိႈေဆး၊
54. antihistamine (အင္တီဟစ္တမင္း) ေဆး၊
55. anti-inflammatory ေရာင္ရမ္းျခင္းကို သက္သာသည့္ေဆး၊
56. antiseptic ပိုးမဝင္ေစသည့္ေဆး၊ အနာ မရင္းေစသည့္ေဆး၊
57. anus စအို၊
58. anxiety စိုးရိမ္စိတ္၊
59. appendectomy အူအတက္ျဖတ္ျခင္း၊
60. Appendicitis (အပန္ဒီဆိုက္တစ္) အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ၊
61. appendicitis အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊
62. appendix အူအတက္၊
63. appetite စားခ်င္စိတ္၊
64. arrhythmia ႏွလံုခုန္ မမွန္ျခင္း၊
65. arteries ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊
66. arteriosclerosis ေသြးလႊတ္ေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊
67. Arthritis (အာသရိုက္တစ္) အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊
68. artificial insemination သုတ္ပိုးကို အတုနည္းသံုး၍ ထည့္သြင္းေပးျခင္း၊
69. Ascariasis (အက္စကာရီေရးဆစ္) သံေကာင္ေရာဂါ
70. asphyxia အသက္ရွဴမဝျခင္း၊
71. aspirin (အက္စ္ပရင္) အကုိက္-အနာ-အဖ်ားက်ေဆး၊
72. Asthma (အက္စ္မာ) ပန္းနာေရာဂါ၊
73. astigmatism အလင္းတန္းမ်ားအား ပံုမွန္မျမင္ျခင္း၊
74. asymptomatic ေရာဂါလကၡဏာ မေပၚျခင္း၊
75. athlete's foot အားကစားသမားေျခေထာက္ (မိႈေရာဂါ)
76. atrium ႏွလံုး အေပၚခန္း ၂ ခန္း၊
77. atrophy ၾကံလွီသြားျခင္း၊
78. audiologist နားအထူးကု၊
79. auditory canal နားျပြန္၊
80. bacteria ဗက္တီးရီးယား၊
81. bacterial infection ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊
82. balanced diet မွ်တသည့္ အစာအာဟာရ၊
83. bandage ပတၲီး၊
84. band-aid တခါသံုး အလြယ္ကပ္ႏိုင္သည့္ ပလာစတာ၊
85. bariatric surgeon ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစရန္ ခြဲစိတ္ေပးသည့္ဆရာဝန္၊
86. BBT--basic body temperature အေျခခံ ကိုယ္ပူခ်ိန္ (ဘာမွမလုပ္ေသးခ်ိန္မွာရွိတဲ့) အပူခ်ိန္၊
87. bear down ဖိေပးသည္၊ က်ေစသည္၊ ပိန္ေစသည္၊
88. bed pan အိပ္ယာထဲမွာ ဝမ္း-ဆီးသြားရန္ခြက္၊
89. bed rest အိပ္ရာထဲ နားေနျခင္း၊
90. bedbug ၾကမ္းပိုး၊
91. bee venom ပ်ားေကာင္ အဆိပ္၊
92. belch ခြ်တ္ေဆး (ကလိုရင္းပါသည့္ေဆး)၊ အေရာင္ခြ်တ္ေဆး၊
93. benign ကင္ဆာမဟုတ္ေသာ၊ အႏၲရာယ္မရွိေသာ၊
94. Beriberi (ဘယ္ရီဘယ္ရီ) ဗီတာမင္ဘီ(၁) နည္းသည့္ေရာဂါ၊
95. bile သည္းေျခရည္၊
96. biopsy အသားစ ထုတ္ယူစစ္ေဆးျခင္း၊
97. bipolar disorder ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ စိတ္ေရာဂါ၊
98. birth canal ေမြးလမ္းေၾကာင္း (ဗဂ်ိဳင္းနား)
99. birth control ကေလး မေမြးေစရန္ တားဆီးျခင္း၊
100. bladder ဆီးအိမ္၊ သည္းေျခအိတ္၊
101. blepharitis မ်က္ခြံေရာင္ျခင္း၊
102. blister အပူေလာင္အဖု၊
103. bloated ေဖါင္းပြပြေနျခင္း၊
104. blood clot ေသြးခဲ၊
105. blood platelet ေသြးမံႈ၊
106. blood pressure ေသြးဖိအား၊
107. blood relative ေသြးခ်င္းနီးစပ္ေသာ၊
108. blood smear ေသြးကို မွန္ျပားေလးေပၚမွာ ပါးပါးေလးသုတ္ျခင္း၊
109. blood thinner ေသြက်ဲေဆး၊
110. blood transfusion ေသြးသြင္းျခင္း၊
111. blood vessels ေသြးေၾကာမ်ား (ေသြးလႊတ္ေၾကာ + ေသြးျပန္ေၾကာ)
112. blood work ေသြးအလုပ္၊
113. blurred vision မ်က္စိအျမင္ေဝဝါးျခင္း၊
114. body ache ကိုယ္လက္ ကိုက္ခဲျခင္း၊
115. body mass index အရပ္ႏွင့္အေလးခ်ိန္အရ အဆီပမာဏကိုတိုင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း၊
116. bone marrow ရိုးတြင္းျခင္ဆီ၊
117. bone splint အရိုးက်ိဳးလွ်င္ ခုခံေပးရသည့္ပစၥည္း၊
118. booster shot အားေကာင္းေစရန္ ထပ္ထိုးသည့္ေဆး၊
119. bowel sound အူ၏မည္သံ၊
120. bowel အူ၊
121. bradycardia ႏွလံုးခုန္ေႏွးျခင္း၊
122. brain ဦးေႏွာက္၊
123. break out in a rash အနီျပင္ ထြက္လာျခင္း၊
124. breast mass ႏို႔ ထုထည္၊
125. breast self-examination ရင္သားကို မိမိဖါသာ စမ္းသပ္နည္း၊
126. breastfeed မိခင္ႏို႔တိုက္ျခင္း၊
127. breathing problems အသက္ရွဴျပႆနာ၊
128. breech delivery ကေလး တင္ပါးဆံုျပဳသည့္အေနအထားျဖင့္ေမြးျခင္း၊ ေျခကဖြါးကေလး ေမြးမည္၊
129. bronchial asthma ပန္းနာ၊ (အဆုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္) ႏွလံုးေၾကာင့္လဲရွိေသးသည္၊
130. bronchitis ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊
131. bronchodilator ေလျပြန္က်ယ္ေဆး၊ (ပန္းနာေဆး)၊
132. bronchus ေလျပြန္၊ (အဆုပ္ထဲဝင္သည့္အပိုင္း)
133. bruise ေသြျခည္ဥျခင္း၊ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊
134. bullet wound က်ည္ဆံ ဒဏ္ရာ၊
135. bunion ေဖါင္း-ၾကီးေနျခင္း၊
136. burn မီးေလာင္နာ (မီးေတာက္ေၾကာင့္) Scald = အရည္ပူေၾကာင့္
137. burning pain ပူေလာင္နာ၊
138. burning sensation ပူေလာင္ေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း၊
139. Caesarean section = CS, LSCS ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးျခင္း၊
140. Calculi (ကာလ္ကူလိုင္) ေက်ာက္၊ ဆီး၊ သဲေျခအိပ္ေက်ာက္ေရာဂါ၊
141. calories ကယ္လိုရီ၊
142. Cancer (ကင္ဆာ)၊
143. cane ၾကိမ္၊
144. canine စြယ္သြား၊ (ေခြးစြယ္)
145. capillary ေသြးေၾကာမွ်င္၊
146. capsules ေဆးေတာင့္ (အထဲကတခုခုကို ဖံုးအုပ္ထားသည့္အရာ)၊
147. carbohydrates ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္၊ (ကစီဓါတ္) (သၾကား-အခ်ိဳဓါတ္)
148. carbon monoxide ကာဗြန္မိုေနာ့ဆိုက္၊
149. Cardiac arrest (ကားဒီယက္-အရက္စ္) ႏွလံုးခံုရပ္ေရာဂါ၊
150. cardiac arrest ႏွလံုးရပ္သြားျခင္း၊
151. cardiac catheterization ႏွလံုးထဲ ျပြန္ငယ္ထိုးသြင္းျခင္း၊
152. cardiologist ႏွလံုးအထူးကု၊
153. cardiology ႏွလံုးေရာဂါေဗဒ၊
154. carpal tunnel syndrome လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာ ဘာလို႔ျဖစ္မွန္းမသိဘျဲဖစ္သည့္ လက္မ၊ လက္ညႇိဳး၊ လက္သူၾကြယ္တျခမ္း ထံုေနသည့္ေရာဂါ၊
155. cartilage အရိုးႏု၊
156. cast ေက်ာက္ပတၲီးအဖံုး စသည္၊ အခြံ၊
157. cataract မ်က္စိ အတြင္းတိမ္၊
158. CAT--computerized axial tomography ဓါတ္မွန္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာဆက္ျပီး ဝန္ရိုးကိုလိုခ်င္သလို လွည့္ျပီး ကန္႔လန္႔ျဖတ္လဲ ျမင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ ကရိယာ၊
159. catheter (ကသီတာ)၊ ဆီးျခဴပိုက္၊
160. cavity အေခါင္း၊
161. CBC--complete blood count ေသြးကို အလံုးစံု ေရတြက္ျခင္း၊
162. CCU--critical care unit အထူးေစာင့္ေရွာက္သည့္ဌာန၊ အခမ္း၊
163. CDC--Center for Disease Control ကူးစက္ေရာဂါထိန္းသိမ္ေရး၊
164. cerebellum (ဆယ္ရီဘယ္လမ္) (ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္း၊ အေသး)
165. cerebral ischemia ဦးေႏွာက္ ေသြးအေရာက္နည္းျခင္း၊
166. cerebral palsy မ်က္ႏွာ တျခမ္းေလျဖတ္ျခင္း၊
167. cerebrovascular ဦးေႏွာက္ ေသြးလွည့္စနစ္၊
168. cerebrum (ဆယ္ရီဘရမ္)၊ (ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္း၊ အၾကီး)
169. cervical pregnancy သားအိမ္အဝ၌ သေႏၶတည္ျခင္း၊
170. cervix သားအိမ္အဝ၊
171. chamomile (ခ်ာမိုမိုင္းလ္) ေဆးဘက္ဝင္ အရြက္၊ လက္ဖက္ရည္လို လုပ္ေသာက္ႏိုင္သည္၊
172. Charley horse ေျခသလံုးေတြနာတာကို တင္စားေခၚျခင္း၊
173. check up စစ္ေဆးျခင္း၊
174. chemotherapy ကင္ဆာေဆးေပးျခင္း၊
175. chest discomfort/tightness /pain ရင္ပတ္ အေနရခက္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ တင္းၾကပ္ျခင္း၊
176. chicken pox ေရေက်ာက္ေရာဂါ၊
177. Chickenpox (Varicella) (ခ်စ္ကင္း-ေပါက္စ္) (ဗယ္ရီဆဲလား) ေရေၾကာက္ေရာဂါ၊
178. chills ခ်မ္းသည္၊ Chills = တံုသည္၊
179. chiropractor ႏွိပ္နည္းတမ်ိဳး၊
180. choke ဆို႔ပိတ္ေနျခင္း၊ (အစာမ်ိဳတာ ေနရာလြဲဝင္၍)
181. cholectytitis သည္းေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊
182. Cholera (ကိုလိုရာ) ကာလဝမ္းေရာဂါ၊
183. cholera ကာလဝမ္းေရာဂါ၊
184. cholesterol ကိုလက္စေထာ၊
185. chronic pain နာတာရွည္နာ၊
186. chronic နာတာရွည္ (Acute ၏ ေျပာင္းျပန္)
187. circulatory system ေသြးလွည့္စနစ္၊
188. circumcision ပန္းငံုသည္ကို ခြဲစိတ္သည့္နည္း၊
189. cirrhosis အသဲေျခာက္ျခင္း၊ (ဆရိုးဆစ္စ္)
190. clavicle, collarbone (ေကာ္လာဘုန္း)၊ (ကလယ္ဗီကယ္လ္)၊ ညွပ္ရိုး၊
191. Cleft lip (ကလက္ဖ္-လစ္ပ္စ္) ႏုပ္ခမ္းကြဲေရာဂါ၊
192. cloudy urine ဆီးေနာက္ေနျခင္း၊ (အနယ္ပါ၍)
193. coccyx မီေညွာင့္ရိုး၊
194. cogitation စိတ္ကူး၊ သိႏိုင္စြမ္း၊ ေတြးႏိုင္စြမ္း၊
195. coitus လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊
196. colic ရစ္ျပီးနာျခင္း၊ (အစာလမ္း၊ ဆီးလမ္း)
197. colitis အူမၾကီးေရာင္ျခင္း၊
198. colonoscopy အူမၾကီးထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
199. Color blindness (ကာလာ-ဘလိုင္းနက္စ္) အေရာင္မခြဲျခားတတ္သည့္ေရာဂါ၊
200. colostrums ႏို႔အျဖဴ မထြက္ခင္ထြက္သည့္ ႏို႔ရည္ၾကည္၊
201. coma သတိမရျဖစ္ေနျခင္း၊
202. complications ေနာက္ဆက္တြဲ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးခ်က္မ်ား၊
203. compress ဖိႏွိပ္ျခင္း၊
204. concussion ဦးေႏွာက္ကို အနည္းငယ္သာ ထိခိုက္ျခင္း၊ (အေခါက္ခံရသေလာက္)၊
205. confused စိတ္ရႈတ္ေထြးေနျခင္း၊
206. congenital ေမြးရာပါ၊
207. congested ျပည့္တင္းေနျခင္း၊ (ေသြး၊ အရည္)၊
208. Congestive heart disease (ကြန္ဂ်က္စတစ္ ဟာ့တ္ ဒီဇီးစ္) ႏွလံုးေရာင္ေရာဂါ၊
209. conjunctivitis မ်က္စိနာ (မ်က္စိအဖံုးလႊာ ေရာင္ျခင္း)၊
210. consent သေဘာတူညီခ်က္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္၊
211. constipation ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
212. Contagious or communicable disease (ကြန္ေတးဂ်ီးယပ္စ္-ဒီဇိစ္) (ကြန္ျမူနီေကးဘဲလ္-ဒီဇိစ္) ကူးစက္ေရာဂါ၊
213. continuous pain ဆက္တိုက္နာ၊
214. contraceptive ကိုယ္ဝန္တား ေဆး-နည္း၊
215. contraction တင္းၾကံဳ႕ျခင္း၊
216. contrast material (for MRI) ခြဲျခားျမင္ႏိုင္ေသာပစၥည္း၊
217. contusion ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ျခင္း၊ (ေသြးျခည္ဥတဲ့အထိ)
218. convulsion တက္ျခင္း၊
219. cornea မ်က္ၾကည္လႊာ (မ်က္စိအနက္ေပၚမွာ ဖံုးထားသည့္ ၾကည္လင္သည့္အလႊာ)၊
220. corneal transplant မ်က္ၾကည္လႊာ အစားထိုးျခင္း၊
221. coronary bypass surgery ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာအား ျဖတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
222. Coronary heart disease (ကိုရိုနရီ-ဟာ့တ္-ဒီဇီးစ္) ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊
223. cough syrup ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊
224. cough ေခ်ာင္းဆိုး၊
225. CPR--cardiopulmonary resuscitation ႏွလံုးအဆုပ္ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ေစရန္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း၊
226. cramp ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားနာျခင္း၊
227. croup ေခ်ာင္းအက်ယ္ၾကီးဆိုးျခင္း၊
228. crown သရဖူ၊ ေမြးလမ္းတြင္ ကေလးေခါင္းျပဴလာျခင္း၊
229. crutches ခ်ိဳင္းေထာက္၊
230. cryosurgery ေအးခဲေစသည့္နည္းသံုး ခြဲစိတ္ကုသနည္း၊
231. CT scan--computed tomography စီတီ-စကင္၊
232. culture ပိုးေမြးျမဴျခင္း၊ (ပိုးအား ေဆးႏွင့္ ႏိုင္မႏိုင္သိေစရန္)
233. Cushing's disease ေဟာ္မုန္းမ်ားေနသည့္ေရာဂါ၊
234. cyanosis ျပာႏွမ္းေနျခင္း၊ ေအာက္စီဂ်င္မဝျခင္း၊
235. cystic fibrosis မ်ိဳးဗီဇေရာဂါ၊ ဒုကၡိတျဖစ္ေနျပီး အသက္တိုသည္၊
236. cystitis ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊
237. cytology ဆဲလ္မ်ားကိုစစ္ေဆးသည့္ေဗဒ၊
238. D&C--dilatation & curettage သားအိမ္ကို ခ်ဲ႕ျပီး ျခစ္ထုတ္ျခင္း (သားပ်က္လူနာအား လုပ္ရသည္)
239. daily dose ေန႔စဥ္တိုက္ရန္၊
240. dandruff ေဘာက္၊
241. dazed အံ့ၾသျခင္း၊
242. deaf နားမၾကား၊
243. decongestant ႏွာေခါင္း ပိတ္ေနသည္ကို သက္သာမည့္ေဆး၊
244. defecate ဝမ္းသြားသည္၊
245. defibrillator ႏွလံုးခုန္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ဖိေပးရသည့္ ကရိယာ၊
246. degenerative joint disease ဇရာသေဘာ ယိုယြင္းလာသည့္ အဆစ္မ်ားေရာဂါရျခင္း၊
247. dehydration ေရဓါတ္နည္းျခင္း၊
248. delirium စိတ္ကေရာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္း၊
249. delivery ေမြးျခင္း၊ ေပးေဝျခင္း၊
250. dementia သတိေမ့ေရာဂါ၊
251. Dengue fever (ဒန္ဂူး-ဖီဗာ) ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ
252. dental floss သြားကိုသန္႔ရွင္းေပးသည့္ၾကိဳး၊
253. dentures သြားအတုကပ္၊
254. depression စိတ္က်ျခင္း၊ ေအာက္က်ေနျခင္း၊
255. dermatitis အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊
256. dermatologist အေရျပားအထူးကု၊
257. development ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊deviated nasal septum ႏွာေခါင္းထဲက ပိုင္းျခားထားေသာအကန္႔ တဖက္သို႔ယိုင္ေနျခင္း၊
258. Diabetes mellitus (ဒိုင္ယာဘီးတီးစ္-မလိုက္တပ္စ္) ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
259. diabetes ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
260. diagnosis ေရာဂါအမည္၊
261. dialysis ေက်ာကပ္ စစ္ေပးျခင္း၊ (ေရစစ္သလို)
262. diaper rash ကေလး အတြင္းခံအဝတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ အနီစက္မ်ား၊
263. diaphragm ဗိုက္ႏွင့္ရင္ေခါင္းၾကားရွိ ၾကြက္သားျပားခံုးခံုးၾကီး၊
264. diarrhea ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊
265. diet အစားအစာ၊
266. dietician အာဟာရပညာရွင္၊
267. difficulty breathing အသက္ရွဴခက္ျခင္း၊
268. diffuse ေရာေထြးေနျခင္း၊
269. Diphtheria (ဒစ္ပႆီးရီးယား) ဆံုဆို႔ေရာဂါ၊
270. diplopic အရုပ္ ႏွစ္ခုျမင္ေနျခင္း၊
271. disability မသန္မစြမ္း၊
272. disc အျပားငယ္၊
273. discharge instructions ေဆးရံုဆင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊
274. discomfort အေနရခက္ျခင္း၊
275. disinfectant ပိုးမဝင္ေစသည့္ေဆး၊
276. dislocation အဆစ္လြဲျခင္း၊
277. disorder တလြဲျဖစ္ေနျခင္း၊
278. diverticula အတက္ငယ္မ်ား၊
279. dizziness ေခါင္းေနာက္ေနျခင္း၊
280. doctor on-call အေရးေပၚေခၚယူႏိုင္သည့္ ဆရာဝန္၊
281. douche သန္႔ရွင္းေစရန္ ေဆးျဖန္းျခင္း (ဗဂ်ိဳင္းနား)၊
282. Down Syndrome ေမြးရာပါ ကေလး ဦးေႏွာက္မျပည့္သည့္ေရာဂါ၊
283. dressing ေဆးထည့္ျခင္း၊ ဖံုးအုပ္ေပးျခင္း၊
284. drops အစက္ခ်ေဆး၊
285. dropsy ေဖါေရာင္ျခင္း၊
286. drowsiness မူးေဝေနျခင္း၊
287. drowsy အိပ္ခ်င္ေနျခင္း၊
288. dry labor ေရျမြာရည္က အရင္ထြက္ကုန္ျပီးမွ ကေလးထြက္ျခင္း၊
289. DTP--diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine ဆံုဆို႔ေမးခိုင္-ၾကက္ညွာ ကာကြယ္ေဆး၊
290. due date ေမြးဖြါးႏိုင္သည့္ရက္၊
291. dull pain ထံုနာနာ၊
292. duodenum (ဒူယိုဒီနမ္) အူသိမ္၏ အစပိုင္း၊
293. dust mite ေလွးေကာင္၊
294. dysentery ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊
295. dyslexia စာသင္ရခက္သည့္အေျခအေန၊
296. dysmenorrhea ရာသီလာစဥ္ နာက်င္-ကိုက္ခဲျခင္း၊
297. dysuria ဆီးသြားစဥ္ နာျခင္း၊
298. ear canal နားျပြန္၊
299. ear lobe နား (နားကပ္ ဝတ္သည့္ေနရာ)
300. ear wax နားဖါ၊
301. earache နားကိုက္၊
302. eating plan အစားစားဇယား၊
303. ECG /EKG--electrocardiogram လွ်ပ္စစ္သံုး ႏွလံုးတိုင္းစက္၊
304. echocardiogram ပဲ့တင္သံျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
305. eclampsia ကိုယ္ဝန္ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊
306. ectopic pregnancy သားအိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္ျခင္း၊
307. eczema ႏွင္းခူနာ၊
308. edema ေဖါေရာင္ျခင္း၊
309. EEG--electroencephalogram ဦးေႏွာက္အား လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
310. elbow တံေတာင္ဆစ္၊
311. electric stimulation (Transcutaneous electric nerve stimulation) လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ အာရံုေၾကာကို ကလိေပးျခင္း၊
312. electrodes လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လႊတ္ေပးသည့္ အစြန္း၊
313. electrolyte ဓါတ္ဆား၊
314. embryသေႏၶသား၊
315. emesis အန္ျခင္း၊
316. EMG--electromyelogram လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ၾကြက္သားကို စစ္ေဆးျခင္း၊
317. emphysema အဆုပ္ေဖါင္းေရာင္ေနသည့္ေရာဂါ၊
318. enamel သြားအေပၚယံ ေၾကြလႊာ၊
319. Encephalitis (အင္ကဖလိုက္တစ္) ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ၊
320. Endemic (အင္းဒမစ္) ေနရာေဒသတခုခု၌ ျဖစ္တတ္သည့္ေရာဂါ၊ အမ်ားအျပားျဖစ္လာျခင္း၊
321. endocarditis ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊
322. endocrinology ေဟာ္မုန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ (အင္ဒိုခရိုင္း-ဂလင္းမ်ားမွ ေဟာ္မုန္းမ်ား ထြက္သည္)
323. endometriosis သားအိမ္ အတြင္းဆံုးအလႊာတစ္ရွဴး တျခားေနရာေရာက္ေနသည့္ ေရာဂါ၊
324. endometrium သားအိမ္ အတြင္းဆံုးအလႊာ၊
325. endoscopy အစာလမ္းေၾကာင္းထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
326. enema ဝမ္းျခဴျခင္း၊
327. engorged ၾကီး-ေဖါင္းေနျခင္း၊
328. ENT--Ear, Nose, Throat နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း၊
329. enterology အစာလမ္းကိုေ လ့လာျခင္း၊
330. enzyme (အင္ဇိုင္မ္း) ဓါတ္ကူ၊
331. Epidemic (အပီဒါးမစ္) ေနရာေဒသတခုခု၌ ျဖစ္ေနၾကထက္ပို၍ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊ (ေဒသတြင္းကပ္ေရာဂါ)
332. epidemic ေနရာတကာပ်ံ႕ေနျခင္း၊ ကြက္၍ျဖစ္ေသာ ကပ္ေရာဂါ၊
333. epidural analgesia ခါးရိုးဆစ္ထဲ ထံုေဆးထိုးျခင္း၊ ဗိုက္မနာဘဲ ကေလးမီးဖြါးရန္၊ ခြဲစိတ္ရန္၊
334. epidural ခါးရိုးဆစ္ထဲ ထံုေဆးထိုးျခင္း၊ ဗိုက္မနာဘဲ ကေလးမီးဖြါးရန္၊ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္း ေနရာမ်ား ခြဲစိတ္ရန္ ထိုးသည့္ ထံုေဆး၊
335. epilepsy ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ၊
336. episiotomy ကေလးေမြးႏိုင္ရန္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ခ်ဲ႕ကိုက္ျခင္း၊
337. erectile dysfunction ေယာက္်ား ပန္ေသ-ပန္းညႇိဳးေရာဂါ၊
338. ER--emergency room အေရးေပၚအခန္း၊
339. erosion စားသြားခံရျခင္း၊
340. ERT--estrogen replacement treatment မ-ေဟာ္မုန္း (အီစထိုဂ်င္) အစားထိုးကုသေပးျခင္း၊ (ဥပမာ ေသြးဆံုးသူမ်ား)
341. esophagus (အီဆိုေဖးဂတ္စ္) အစာမ်ိဳျပြန္၊ (အာေခါင္ႏွင့္ အစာအိမ္အၾကား)
342. estrogen မ-ေဟာ္မုန္း (အီစထိုဂ်င္)
343. euphoria အတိုင္းမသိ ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း၊
344. evil eye ကံမေကာင္းေစသည္ဟု ယူဆသည့္အၾကည့္၊
345. expiration ကုန္ဆံုး-ေသဆံုးျခင္း၊
346. expressed out the milk ႏို႔ညွစ္ျခင္း၊
347. eye drops မ်က္စဥ္း၊
348. eyelid မ်က္ခြံ၊
349. faint သတိလြတ္သြားျခင္း၊ ခဏတာ မူးေမ့သြားျခင္း၊
350. fallopian tube သားအိမ္ျပြန္၊ (ဖလိုပီယန္-က်ဳဘ္)
351. false labor တကယ္မေမြးဘဲ ဗိုက္နာျခင္း၊
352. family planning မိသားစုစီမံကိန္း၊
353. fasting blood sugar အစာမစားခ်ိန္ရွိသည့္ ေသြးထဲက သၾကားဓါတ္၊
354. fasting အစာငတ္ခံျခင္း၊
355. fatigue အားကုန္ျခင္း၊
356. feces ဝမ္း-မစင္၊
357. feet ေျခေထာက္၊
358. female sterility အမ်ိဳးသမီး ကေလးမရႏိုင္သူ၊
359. femur ေပါင္ရိုး၊
360. fertility counseling ကေလးရႏိုင္ေစရန္အတြက္ အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း၊
361. fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊
362. fetal heart tone ဗိုက္ထဲက ကေလးႏွလံုးခုန္သံ၏ ျပင္းအား၊
363. fetus ဗိုက္ထဲကကေလး၊
364. fever blister ဖ်ား၍ေပါက္သည့္အပူဖူး၊
365. fever ဖ်ားျခင္း၊
366. fibroid သားအိမ္အသားပို၊ (ဖိုက္ဘရြိဳက္)၊
367. fibula ေျခသလံုးထဲက အျပင္ရိုး၊
368. Filariasis (ဖိုင္ေလရီေရးဆစ္) ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ
369. filling သြားေပါက္ဖါျခင္း၊
370. finger လက္ေခ်ာင္း၊
371. fissure အကြဲ၊ ဥပမာ စအိုကြဲနာ၊ ပါးစပ္ကြဲျခင္း၊
372. floaters မ်က္စိထဲ အစက္အေပ်ာက္ျမင္ေနျခင္း၊
373. flu တုပ္ေကြး၊
374. fluoride ဖလိုရိုက္၊ သြားေကာင္းေစသည့္ဓါတ္၊
375. fluoroscopy ဓါတ္မွန္ႏွင့္ (ဖလူရိုဆင့္) အေရာင္တြဲထားသည့္ စမ္းသပ္ကရိယာ၊
376. followup appointment ေနာက္တၾကိမ္ျပန္ျပရမည့္ ရက္ခ်ိန္း၊
377. fontanelle ငယ္ထိပ္၊
378. food allergy အစာမသင့္ျဖစ္ျခင္း၊
379. forceps ညွပ္၊ ဇာဂနာ၊ ကေလးေမြးရန္ညွပ္၊ ေသြးေၾကာညွပ္၊
380. forearm လက္ဖ်ံ၊
381. forehead နဖူး၊
382. foreskin ေယာက္်ားပန္းကို ဖံုးေနသည့္ ဆြဲလွန္၍ရေသာ အေရျပား၊
383. fracture အရိုးက်ိဳးျခင္း၊
384. freckle အစက္အေပ်ာက္မ်ား (မ်က္ႏွာ)၊
385. frigidity အမ်ိဳးသမီ လိင္စိတ္နည္းျဖင္း၊
386. frozen shoulder ပခံုး လိုသလို လႈတ္ရွားမရျခင္း၊
387. FSH--follicle stimulating hormone ေဟာ္မုန္းတမ်ိဳး၊ အရယြ ္ေရာက္ျခင္း၊ ၾကီးထြားျခင္းကို သက္ေရာက္သည္၊ ဦးေႏွာက္ထဲက ပစ္က်ဴထရီ-ဂလင္းႏွင့္ မ်ိဳးဥ၊ ေဝွးေစ့တို႔က ထြက္သည္၊
388. fungal infection မိႈပိုးဝင္ျခင္း၊
389. fungus ဖန္းဂတ္ = မိႈ၊
390. gall bladder သည္းေျခအိတ္၊
391. ganglion အရည္အိတ္၊ လက္ေကာက္ဝတ္တဝိႈက္အျဖစ္မ်ားေသာ အက်ိတ္၊
392. Gangrene, necrosis (ဂန္ဂရင္း) တစ္ရွဴးမ်ားေသျခင္း၊
393. gargle ပါးစပ္ပလုပ္က်င္းသည္၊
394. gastric banding အစာအိမ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ အဝလြန္သူမ်ားအတြက္လုပ္သည္၊
395. gastric bypass အစာလမ္းကို ျဖတ္ကူးဆက္ေပးျခင္း၊
396. gastric ulcer အစာအိမ္နာ၊
397. gastritis အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊
398. gauze ေဂါ့စ္၊ ပိတ္က်ဲစ၊
399. generic drugs ေဆးနာမည္အတိုင္း ေရာင္းသည့္ေဆး၊
400. genetic counseling မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ အၾကံေပး၊
401. genetic မ်ိဳးဗီဇ၊
402. genitals လိင္အဂၤါမ်ား၊
403. geriatrics လူအိုမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
404. gestation ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊
405. gestational diabetes ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳရွိျခင္း၊
406. GI--gastroenterology အစာအိမ္-အူလမ္းေၾကာင္း၊
407. gingivitis သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊
408. glands (ဂလင္း) အိတ္၊
409. glaucoma မ်က္စိ ေရတိမ္၊
410. glucose (ဂလူးကို႔စ္) သၾကားဓါတ္
411. glucose tests သၾကားဓါတ္စမ္းသပ္ျခင္း၊
412. glyburide ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၂ ေဆး၊
413. glycosuria ဆီးထဲ သၾကားဓါတ္ပါေနျခင္း၊
414. glypizide ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၂ ေဆး၊
415. gnawing pain အကိုက္ခံရသလိုနာ၊
416. goiter (ဂြိဳက္တာ) လည္ပင္းၾကီး၊
417. golfer's elbow ေဂါက္သမား တံေတာင္ဆစ္နာ၊
418. gonorrhea (ဂႏိုရီးယား) လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ တခု၊
419. Gonorrhoea (ဂႏို) ေရာဂါ၊
420. gout (ေဂါက္) အဆစ္နာေရာဂါ၊
421. GP--General Practitioner ေဆးကုေနသည့္ ဆရာဝန္၊
422. Graves Disease (ဂေရ႕ဖ္-ဒဇိစ္) လည္ပင္းၾကီး ေဟာ္မုန္းမ်ားေရာဂါ၊
423. groin ေပါင္ျခံ၊
424. gums သြားဖံုး၊
425. gynecology မီးယပ္ေရာဂါေဗဒ၊
426. hacking cough ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း၊
427. hallucination မရွိတာကို ျမင္-ၾကားေနျခင္း၊
428. hay fever (ေဟး-ဖီဗာ) အလာဂ်ီေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ေရာဂါ၊
429. HDL High-density lipoprotein (ကိုလက္စေထာ)၊
430. headache ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
431. healthy က်န္းမာေနေသာ၊
432. heart attack ႏွလံုး-ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ရုတ္တရက္ျဖစ္ျခင္း၊
433. heart burn ရင္ပူျခင္း၊ အစာအိမ္မွာ အစာေျခရည္မ်ားျခင္း၊
434. heart failure ႏွလံုးက လိုသေလာက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊
435. heart murmur ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ႏွလံုးခုန္သံ၊
436. heat stroke အပူလိႈင္းမိျခင္း၊
437. heating pad အပူေပးသည့္ အခုအခံ၊
438. heavy lifting အေလးအပင္မျခင္း၊
439. hematemesis ေသြးအန္ျခင္း၊
440. hematoma ေသြးခဲ၊ ေသြးအစိုင္အခဲ၊ အထဲမွာေသြးယုိေနသည့္အခဲ၊
441. hemodialysis ေသြးကို စစ္ေပးျခင္း၊ (ေရစစ္သလို)
442. hemoglobin (ဟီမိုဂလိုဘင္)၊ ေသြးကိုနီေစသည့္ဓါတ္၊ သံဓါတ္ႏွင့္လုပ္သည္၊
443. hemophilia ေသြးမခဲသည့္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေရာဂါ၊
444. hemorrhage ေသြးယိုျခင္း၊
445. hemorrhoids လိပ္ေခါင္း၊
446. Hepatitis A, B, C, E (ဟက္ပတိုက္တစ္) အသဲေရာင္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ အီး၊
447. hereditary မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း၊
448. hernia (ဟာနီယာ)၊ အူက်ေရာဂါ၊ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတခု သူ႔ေနရာမွ စူထြက္ျခင္း၊ က်ထြက္ျခင္း၊
449. herniated disk ခါးဆစ္ရိုးၾကား အရိုးႏု-အျပား ေနရာလြဲထြက္လာျခင္း၊
450. Herpes (ဟားပိစ္) ေရယံုေရာဂါ၊
451. hiccups က်ိဳ႕ထိုးျခင္း၊
452. hip ခါး၊ တင္ေနရာ၊
453. hives (အလာဂ်ီ) ရသျဖင့္ ထြက္သည့္ အနီျပင္၊ ပ်ားတုပ္ခံရသလို၊
454. HIV--Human Immunodeficiency Virus ခုခံအားက်ေရာဂါ လူမွာျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္၊
455. hoarse အသံၾသျခင္း၊
456. Holter monitor ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ကရိယာ၊
457. hormone ေဟာ္မုန္း၊
458. hot and cold spells ပူလိုက္၊ ေအးလိုက္ျဖစ္ျခင္း၊ ဥပမာ ေသြးဆံုးခ်ိန္၊
459. household chemicals အိမ္သံုး ဓါတုေဆးမ်ား၊
460. hurt အနာတရျဖစ္ေစသည္၊
461. huskiness အသံအက္ေနျခင္း၊
462. hydrogen peroxide (ဟိုက္ဒရိုဂ်င္-ပါေအာက္ဆိုက္) ပိုးသန္႔ေဆးတမ်ိဳး၊
463. hyperacidity အက္စစ္ဓါတ္မ်ားေနျခင္း၊
464. hyperglycemia ေသြးထဲ သၾကားဓါတ္ မ်ားေနျခင္း၊
465. hypersensitivity ပိုမို၍တံု႔ျပန္ျခင္း၊
466. Hypertension (ဟိုက္ပါတင္းရွင္း) ေသြးတိုးေရာဂါ၊
467. hyperthyroidism လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္းမ်ားေရာဂါ၊
468. hypoglycemia ေသြးထဲ သၾကားဓါတ္ နည္းေနျခင္း၊
469. hypotension ေသြးဖိအားက်ေနျခင္း၊
470. hysterectomy သားအိမ္ထုတ္ျခင္း၊
471. hysteria စိတ္လႈတ္ရွားမႈ လြန္ကဲသျဖင့္ အမူအယာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ စိတ္ေရာဂါ၊
472. ibuprofen (အိုင္ဘူပရိုဖင္) အနာအကိုက္-အဖ်ား သက္သာေဆး၊
473. ICU--intensive care unit အထူးၾကပ္မတ္ကုသေပးသည့္အခန္း၊
474. illness ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ အနာ-ေရာဂါ၊
475. immune system ေရာဂါျပီးစနစ္၊
476. immunity ေရာဂါျပီးျခင္း၊ ဥပမာ ဝက္သက္ျဖစ္ျပီးသူ ေနာက္ထပ္ ဝက္သက္ မျဖစ္ေတာ့ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးသူ ေရာဂါမျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊
477. immunoglobulin ေရာဂါကို ခုခံတိုက္ဖ်က္ေပးသည့္ဓါတ္၊ (အင္တီေဘာ္ဒီ)၊
478. impetigဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ကူးစက္ႏိုင္သည္၊
479. implantation တခုခုကို အထဲ ထည့္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ ကေလးရေစရန္ အျပင္မွာ ေပါင္းစပ္ေပးျပီးေနာက္ သားအိမ္ထဲထည့္ေပးျခင္း၊
480. impotence ပန္းေသ-ပန္းညႇိဳး ေရာဂါ၊
481. incisor ေရွ႕သြားမ်ား
482. incontinence မထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ ဥပမာ ဆီး-ဝမ္း၊
483. incubation period ေရာဂါလကၡဏာမေပၚမီယူသည့္ကာလ၊ ပိုးဝင္ျပီးေနာက္ ေရာဂါခံစားရန္ ၾကာေသးသည့္ကာလ၊
484. incubator အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းဆ၊ ေအာက္စီဂ်င္ လိုသလိုခ်ိန္ေပးထားသည့္ ေသတၲာ-အခန္း၊
485. index finger လက္ညႇိဳး၊
486. indigestion အစာမေက်ျဖစ္ျခင္း၊
487. induced abortion ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ တမင္လုပ္ျခင္း၊
488. induced labor ကေလးေမြးေစရန္ တမင္လုပ္ေပးျခင္း၊
489. infection inflammation (အင္ဖက္ရွင္)၊ (အင္ဖလေမးရွင္း) ေရာဂါပိုဝင္ျခင္း၊ ပိုးဝင္၍ေရာင္ရမ္းျခင္း၊
490. infertile ကေလးမရႏိုင္ျခင္း၊
491. inflammation (အင္ဖလေမးရွင္း) ေရာဂါပိုဝင္ျခင္း၊ ပိုးဝင္၍ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊
492. Influenza (Flu) (အင္ဖလူယင္ဇာ) (ဖလူး) တုပ္ေကြးေရာဂါ၊
493. ingrown toenail ေျခစြယ္ငုတ္ျခင္း၊
494. inguinal hernia ေပါင္ျခံမွာ ျဖစ္ေသာ အူက်ေရာဂါ၊ (ခ်က္စူတာ၊ ဗိုက္ခ်ဳပ္ရိုးစူတာေတြနဲ႔ ခြဲျခားရန္ ေပါင္ျခံကို ထည့္သံုးသည္၊)
495. inhale ရွဴသြင္းျခင္း၊
496. inhaler အသက္ရွဴကရိယာ၊
497. injection ထိုးေဆး၊
498. inpatient အတြင္းလူနာ၊
499. insecticide အင္းဆက္ေတြကို ေသေဆး၊
500. insomnia အိ္ပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊
501. insulin (အင္စူလင္) ဆီးခ်ိဳထိုးေဆး၊ (အင္စူလင္) ေဟာ္မုန္း၊
502. intermittent pain နာလိုက္ ရပ္လိုက္နာ၊
503. intrauterine device သားအိမ္ထဲ ထည့္ထားရသည့္ပစၥည္း၊ (ကေလး မရေစရန္)
504. intravenous anesthesia ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ထိုးရသည့္ ေမ့ေဆး၊
505. inverted nipples ႏို႔သီးေခါင္း အထဲဝင္ေနျခင္း၊
506. in-vitrfertilization ဓါတ္ခြဲခမ္းထဲမွာ အဖို-အမ မ်ိဳးဥမ်ား ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း၊
507. iodine (အိုင္အိုဒင္း) ၄င္းနည္းလွ်င္ လည္ပင္းၾကီးျဖစ္ေစသည္၊ အနာထည့္ေဆးအျဖစ္လဲ သံုးႏိုင္သည္၊
508. iris မ်က္စိ သူငယ္အိမ္အဝိုင္းေပါက္ေဘးက က်ဥ္းလိုက္၊ က်ယ္လိုက္ ျဖစ္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္း၊
509. iron supplements သံဓါတ္ေဆး၊
510. Iron-deficiency anemia (အိုင္းယြင္း-ဒီဖင္ရွင္စီ-အနီးမီးယား) သံဓါတ္နည္း ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
511. irregular pulse လက္ေကာက္ဝတ္ ေသြးခုန္တာ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊
512. irritable bowel syndrome အူလမ္းမျငိမ္သည့္ ဝမ္းခဏခဏပ်က္သည့္ေရာဂါ၊
513. irritation စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊
514. isolate သည္းျခားခြဲထုတ္ျခင္း၊
515. itch ယားျခင္း၊
516. IUD--intra-uterine device သားအိမ္ထဲ ထည့္ထားရသည့္ပစၥည္း၊ ကေလးမရေစရန္၊
517. IV--intravenous ေသြးျပန္ေၾကာထဲေဆးထိုးျခင္း၊
518. jaundice (ဂြ်န္းဒစ္) အသား-မ်က္လံုး-ဆီး ဝါျခင္း၊
519. jaundice pancreatitis (ဂြ်န္းဒစ္) ေၾကာင့္ သရက္ရြက္ေရာင္ျခင္း၊
520. jock itch ဂြ်တ္ = မိႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ ေပါင္ျခံစသည္မွာျဖစ္၊
521. joints အဆစ္မ်ား၊
522. kidney failure ေက်ာက္ကပ္ လိုသေလာက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊
523. kidneys ေက်ာက္ကပ္မ်ား၊ (၂ ခုရွိ၍ အမ်ားသံုးသည္၊ အဆုပ္ကဲ့သို႔)
524. kilogram (ကီလိုဂရမ္)၊
525. labia ႏုတ္ခမ္း၊ (ပါးစပ္၊ မိန္မ အဂၤါအဝ၊)
526. labor and delivery ကေလးေမြးျခင္း၊
527. labor pain ကေလးေမြးခ်င္လို႔နာ၊
528. laceration of the perineum မိန္းမ ေမြးလမ္းေဘးေနရာ (ပရီနီယမ္) စုတ္ျပဲသြားျခင္း၊
529. lactation consultant ႏို႔တိုက္နည္း အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္၊
530. lactose intolerance ႏို႔ထဲပါသည့္ သၾကားဓါတ္ကို မခံႏိုင္ျဖစ္ျခင္း၊
531. Lamaze method ကေလးေမြးရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ မိခင္ေလာင္းကို အားေပးသည့္ ျပင္သစ္ဆရာဝန္ တီထြင္သည့္နည္း၊
532. laparoscopy ဗိုက္ထဲ ကိရိယာထည့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
533. large intestine အူမၾကီး၊
534. larynx အသံအိုး၊
535. laser surgery ေလဆာျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊
536. laxative ဝမ္းႏုတ္ေဆး၊
537. lazy eye မ်က္စိတဖက္က မ်က္မွန္တပ္လဲမရသည့္ သိပ္မျမင္သည့္ေရာဂါ၊
538. lens မွန္ဘီလူး၊
539. Leprosy (Hansen's Disease) (လက္ပရိုစီ) အနာၾကီးေရာဂါ၊
540. lesion အနာ၊
541. lethargic မလႈတ္ရွားခ်င္၊ မလုပ္ခ်င္ျဖစ္ေနျခင္း၊
542. leukemia လူကီးမီးယား၊ (ေသြးကင္ဆာ)
543. lice သန္း၊ ဆံပင္-အေမႊးထဲေနသည့္ သန္း၊
544. ligament အရြတ္၊
545. limp ေထာ့နင္း-ေထာ့နင္း ျဖစ္ေနျခင္း၊
546. listlessness အားယုတ္ေနျခင္း၊
547. liver အသဲ၊
548. low calorie ကယ္လိုရီ နည္းျခင္း၊
549. low fat အဆီ နည္းျခင္း၊
550. lower back pain ခါးနာ၊
551. lumbar or cervical roll ခါး၊ လည္ပင္းတို႔အား အနာသက္သာေစရန္ ပတ္ထားရသည့္ အလိပ္၊
552. lump အလံုး-အက်ိတ္၊
553. lupus ေရာဂါျပီးစနစ္ မမွန္သျဖင့္ ျဖစ္ရသည့္ နာတာရွည္အနာ၊
554. lymph (လင့္ဖ္) ေသြးျပန္ရည္၊ (တက္ေစ့ႏွင့္ဆိုင္သည္)
555. malaria ငွက္ဖ်ား၊
556. malignant (မလင္ဂနင့္) ကင္ဆာ၊
557. mammogram ႏို႔ကိုဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊
558. mania စြဲလမ္းမႈ၊
559. manic depressive စြဲလမ္းမႈ စိတ္ေရာဂါတြင္ အက်စြန္းဘက္ ေရာက္ေနခ်ိန္၊
560. mastectomy ရင္သား ျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊
561. maternity ward ကေလးေမြးလူနာေဆာင္၊
562. Measles (မီဆဲလ္စ္) ဝက္သက္ေရာဂါ၊
563. medical excuse က်န္းမာေရးအရခြင့္ျပဳခ်က္၊
564. medical history ေနာက္ခံက်န္းမာေရးသမိုင္း၊
565. Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား
566. medicated compress ေဆးျဖင့္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ရိုးရာေဆးကုနည္းတမ်ိဳး၊
567. medicated compress ေဆးျဖင့္
568. medication ေဆးေပးျခင္း၊
569. melena ဝမ္းထဲေသြးပါေနျခင္း (ဝမ္းအမဲေရာင္သြားျခင္း)၊
570. membrane (မင္ဘရိန္း)၊ အဖံုးလႊာပါး၊
571. Meningitis (မင္နင္ဂ်ိဳက္တစ္) ဦးေႏွာက္အေမွးေရာင္ေရာဂါ၊
572. meningitis ဦးေႏွာက္ကိုဖံုးထားသည့္ အလႊာေရာင္ျခင္း၊
573. Meningococcemia (မနင္ဂိုေကာ့ကပ္စ္) ပိုးေသြးထဲေရာက္ေရာဂါ၊
574. menopause ေသြးဆံုးခ်ိန္၊
575. menses ရာသီေသြး၊
576. menstrual cycle ရာသီ လစဥ္ စက္ဝန္း၊
577. menstruation ရာသီဆင္းျခင္း၊
578. mental health စိတ္က်န္းမာေရး၊
579. mental retardation စိတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနျခင္း၊
580. mercurochrome ပိုးသန္႔ေဆး တမ်ိဳး၊
581. metabolism (မက္တာေဘာ္လဇင္) ဇီဝျဖစ္စဥ္၊
582. metastasis ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း၊ ဥပမာ ကင္ဆာ၊
583. microorganism ေသးငယ္သည့္ ပိုးမႊား၊ ဥပမာ ဗက္တီးရီးယား၊
584. middle ear infection နားအလည္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ (နား ကို ၃ ပိုင္းခြဲထားသည္)
585. midwife သားဖြါးဆရာမ၊
586. migraine (မိုင္ဂရင္း) ေခါင္းမူး-ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊
587. Migraine (မိုင္ဂရိန္း) ေခါင္မူး၊ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊
588. miscarriage သားပ်က္ျခင္း၊ (အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျခင္း)
589. MMR--measles, mumps & rubella vaccine ဝက္သက္-ပသိေရာင္-ဂ်ာမန္ဝက္သက္ ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး ကာကြယ္ေဆး၊
590. molar အံသြား၊
591. mold ပံုေဖၚျခင္း၊
592. mole မွဲ႔၊
593. mood swings စိတ္မူေျပာင္းျခင္း၊ တက္လိုက္ က်လိုက္ျဖစ္ျခင္း၊
594. morning sickness ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စ ခံစားရသည့္လကၡဏာမ်ား၊
595. morning-after pill အေရးေပၚ ကိုယ္ဝန္တားေဆး၊ ညက အတူေနျပီး မနက္ေရာက္ေသာက္သည့္သေဘာ၊
596. mosquitျခင္၊
597. motion sickness ကားမူးေရာဂါ၊ ေရြ႕ေျပာင္းလ်င္မူး-အန္သည့္ေရာဂါ၊
598. mountain sickness ေတာင္တက္လွ်င္ မူးသည့္ေရာဂါ၊
599. MRI--magnetic resonance imaging သံလိုက္ဓါတ္သံုး ပံုေဖၚနည္း၊
600. MS--multiple sclerosis ႏွလံုအဆို႔ရွင္ က်ဥ္းသည့္ေရာဂါ၊
601. mucous stool ဝမ္းထဲအက်ိအခြ်ဲပါျခင္း၊
602. mucus အက်ိအခြဲ်၊
603. Mumps (မန္႔ပ္) လည္ပင္အၾကိတ္ေရာင္ေရာဂါ၊
604. mumps ပသိေရာင္ေရာဂါ၊ (ပါးေရာင္ျခင္း)
605. muscle tissue ၾကြက္သား တစ္ရွဴး၊
606. Myopia (မိုင္ယိုးပီးယား) အနီးမွဳန္ေရာဂါ၊
607. nasal cavity ႏွာေခါင္းအတြင္းေခါင္း၊
608. nasal congestion ႏွာေခါင္း ပြစိပြစိေနျခင္း၊
609. nasal irrigation ႏွာေခါင္းကိုေဆးျဖန္းျခင္း၊
610. nasal spray ႏွာေခါင္းထဲ ပန္းရသည့္ေဆး၊
611. nausea ပ်ိဳ႕ျခင္း၊
612. nauseating pain အန္ခ်င္သလိုနာ၊
613. navel ခ်က္၊
614. nebulizer ႏွာေခါင္းမွရွဴရန္ ေဆးထည့္သည့္ ေရ-ေဆးရည္
615. needle aspiration biopsy အသားစကို စစ္ေဆးရန္ ေဆးထိုအပ္ျဖင့္စုတ္ယူျခင္း၊
616. neonatal ေမြးကင္စကေလး၊
617. Neoplasm (နီယိုပလာဇမ္) ကင္ဆာေရာဂါ (ဆဲလ္မတူသည့္ကင္ဆာ)၊
618. nephritis ေက်ာက္ကပ္ထဲကျပြန္မ်ား ေရာင္ျခင္း၊
619. nephrologist ေက်ာက္ကပ္ အထူးကု၊
620. nerves အာရံုေၾကာ၊
621. neuralgia အာရံုေၾကာနာျခင္း၊
622. neurasthenia အားယုတ္၊ စိတ္က်၊ စိုးရိမ္၊ ေခါင္းကိုက္၊ အာရံုေၾကာတေလ်ွာက္ နာျခင္းတို႔ တြဲျဖစ္ျခင္း၊
623. neuritis အာရံုေၾကာေရာင္ျခင္း၊
624. neurologist အာရံုေၾကာအထူးကု၊
625. neurosis စိတ္ဖိစီးေရာဂါ၊ (အမူအရာ ပံုမွန္၊ မျမင္မၾကားအပ္တာမရွိ)၊
626. NICU--neonatal intensive care unit ေမြကင္းစကေလး အထူးကုသေဆာင္၊
627. night sweats ညေခြ်းထြက္ျခင္း၊
628. nodule အလံုး-အက်ိတ္ငယ္၊
629. nostrils ႏွာေခါင္းထိပ္ဖ်ား၊
630. Novocain ထံုေဆးနာမည္၊
631. numbing pain ခဲကိုက္ထံုသလိုနာ၊
632. numbness ထံုေနျခင္း၊
633. nurse practitioner သူနာျပဳအလုပ္လုပ္သူ၊
634. nurse သူနာျပဳ၊
635. nursery ကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
636. nurse's station သူနာျပဳမ်ားရွိေနသည့္ေနရာ၊
637. nursing သူနာျပဳစုျခင္း၊
638. nutrition အာဟာရ၊
639. OB/GYN--Obstetrics/Gynecology သားဖြါး-မီးယပ္၊ (ေအာ့ဖ္စ္တက္ထရစ္) (ဂိုင္နေကာ္ေလာ္ဂ်ီ)
640. Obesity (အိုဘီစတီ) အဝလြန္ေရာဂါ၊
641. obesity အဝလြန္ျခင္း၊
642. observation ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
643. obstetrician သားဖြါးပညာရွင္၊
644. occupational therapist အလုပ္အကိုင္ လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေပးသည့္ ပညာရွင္၊
645. ointment လိမ္းေဆး၊ ေကာ္မ်က္စဥ္း၊ ေစးျပစ္သည့္ေဆး၊
646. oncology ကင္ဆာ ပညာ၊
647. onset အစပိုင္း၊
648. ophthalmology မ်က္စိေဗဒ၊
649. OR--operating room ခြဲစိတ္ခန္း၊
650. orthodontics သြားအထူးကု၊
651. osteoporosis အရိုးအားနည္းေရာဂါ၊
652. OTC--over-the-counter medication ေဆးဆိုင္မွာ ေဆးလက္မွတ္မပါဘဲဝယ္ႏိုင္သည့္ေဆး၊
653. otitis နားေရာင္ျခင္း
654. otolaryngologist နား-လည္ေခ်ာင္းအထူးကု၊
655. Outbreak (ေအာက္ဘရိတ္) ေနရာကြက္ၾကား၌ ရုတ္တရက္အမ်ားအျပား ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊
656. outpatient အျပင္လူနာ၊
657. ovarian cyst မ်ိဳးဥအိမ္ အက်ိတ္ (အိတ္)
658. ovarian pregnancy မ်ိဳးဥအိမ္မွာ သေႏၶတည္ျခင္း၊
659. ovaries မ်ိဳးဥအိမ္၊ ၂ ခုရွိ၍ အမ်ားသံုးသည္၊
660. overactive bladder လိုတာထက္ပိုလုပ္ေနသည့္ ဆီးအိမ္၊
661. ovulation conception မ်ိဳးဥထြက္ျခင္း၊ သေႏၶတည္ျခင္း၊
662. oxygen ေအာက္စီဂ်င္၊
663. pacemaker ႏွလံုးခုန္ မွန္ေစရန္ လုပ္ေပးသည့္ ကရိယာ၊ (ရင္ပတ္မွာ ထည့္ေပးတားသည္)
664. pain reliever အနာသက္သာေဆး၊
665. palate အာေခါင္၊
666. pallor of face မ်က္ႏွာျဖဴေရာ္ေနျခင္း၊
667. palpitations ရင္တံုျခင္း၊
668. pamphlet လက္ကမ္းစာေစာင္၊
669. pancreas သရက္ရြက္၊
670. Pancreatitis (ပန္ကရီရပ္-တိုက္တစ္) သရက္ရြက္ေရာင္ေရာဂါ၊
671. Pandemic (ပင္ဒမစ္) ကမာၻႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊ (ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ)
672. pap smear သားအိမ္ကင္တာအတြက္ သားအိမ္အဝကို သုတ္ယူစစ္ေဆးျခင္း၊
673. paralysis ေလျဖတ္ျခင္း၊
674. paramedics ေဆးတတ္ကြ်မ္းသူအကူ၊
675. parasitic infection ပါရာဆိုက္ဝင္ျခင္း၊ ဥပမာ သန္ေကာင္၊
676. Paratyphoid fever (ပါရာ-တိုက္ဖြိဳက္) ေရာဂါ၊
677. patella ဒူးက ဂံုညင္း၊
678. patient advocate လူနာေရွ႕ေန၊
679. PCP--Primary Care Provider အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ၊
680. pediatrician ကေလးအထူးကု၊
681. pelvic exam တင္ပါးဆံုေနရာ စမ္းသပ္ျခင္း၊
682. Pelvic inflammatory disease (PID) (ပဲလ္ဗစ္-အင္ဖေလမင္ထရီ-ဒီဇိစ္) တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္သည့္ေရာဂါ၊
683. pelvis တင္ပါးဆံု၊
684. penicillin ပနယ္စလင္၊
685. penis က်ားလိင္တံ၊
686. perianal abscess စအိုေဘး ျပည္တည္နာ၊
687. perineum ဆီးေပါက္၊ ေမြးလမ္း၊ စအိုတို႔ရွိေနသည့္ေနရာတဝိႈက္၊
688. periodontal disease သြားအထူးကု၊
689. Peritonitis (ပယ္ရီတိုႏိုက္တစ္) ဗိုက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ၊
690. persistent pain မရပ္မနားနာ၊
691. perspire အေရျပားမွ အေငြ႔ျပန္ထြက္ျခင္း၊
692. Pertussis (Whooping Cough) (ပါက်ဴးဆစ္) ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊
693. pertussis ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး၊
694. PET--positron emission tomography ႏူကလီယာသံုး ပံုေဖၚျခင္း၊
695. pharmacist ေဆးဝါးပညာရွင္၊
696. phlegm အသက္ရွဴလမ္းမွထြက္ေသာအခြ်ဲ၊
697. phobia ေၾကာက္စိတ္၊
698. PID--pelvic inflammatory disease တင္ပဆံုကြင္းအတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊ (အမ်ိဳးသမီး)
699. pill ေဆးလံုး၊
700. pituitary gland ဦးေႏွာက္ထဲရွိ (ပစ္က်ဴထရီ-ဂလင္း) ေဟာ္မုန္းမ်ားထုတ္သည္။
701. placenta အခ်င္း၊
702. Plague (ပလိပ္) ပလိပ္ေရာဂါ၊
703. plaque အေပၚယံ အျပားလႊာျဖစ္လာျခင္း။
704. pleurisy အဆုပ္အိတ္ထဲအရည္ေအာင္းျခင္း၊
705. Pneumonia (ႏူမိုးနီးယား) အဆုပ္ခဲသည့္ေရာဂါ၊
706. poisoning အဆိပ္သင့္ျခင္း၊
707. Polior Poliomyelitis (ပိုလီယို) အေၾကာေသေရာဂါ၊
708. polyuria ဆီးမ်ားျခင္း၊
709. poor circulation ေသြးေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ျခင္း၊
710. post-op ခြဲစိတ္အျပီး၊
711. postpartum depression ကေလးေမြးျပီး စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊
712. power of attorney ေရွ႕ေနလိုက္ခြင့္၊
713. pre-diabetes stage ဆီးခ်ိဳမျဖစ္မီကာလ၊
714. prenatal (antenatal) ကေလးမဖြါးမီ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊
715. pre-op ခြဲစိတ္ျခင္းမျပဳမီ၊
716. presbyopia အနီးက အရာေတြကို ေကာင္းေကာင္းမျမင္ျခင္း၊
717. prickling pain ဆိတ္သလိုနာ၊
718. prognosis တိုးတက္မႈ၊
719. prostate gland ေယာက္်ား ဆီးက်ိတ္ (ဂလင္း)၊
720. prostate ေယာက္်ား ဆီးက်ိတ္၊
721. prosthesis အတု၊ သြားတု၊ ေျခတု၊ လက္တု၊
722. psoriasis ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ နာတာရွည္အနာ၊
723. psychiatrist စိတ္အထူးကု၊
724. psychosis စိတ္ေရာဂါ၊
725. PT--physical therapy ရုပ္ပိုင္း ကုသေပးျခင္း၊
726. puffy ေဖါေနျခင္း၊
727. pulmonary function test အဆုပ္အလုပ္ကိုစစ္ေဆးျခင္း၊
728. pulmonology အဆုပ္ေဗဒ၊
729. pulse rate လက္ေကာက္ဝတ္ေသြးခုန္ႏွဳန္း၊
730. pump the stomach အစာအိမ္ေဆးျခင္း၊
731. pupil သူငယ္အိမ္၊
732. pus ျပည္၊
733. pustule ျပည္အိတ္ငယ္၊
734. pyorrhea ျပည္ထြက္ျခင္း၊
735. pyuria ဆီးထဲျပည္ပါေနျခင္း၊
736. quarantine သီးျခားထြဲထားျခင္း၊ သူ႔ေနရာကို တျခားလူမလာရ၊
737. queasy အန္ခ်င္၊ ေနမေကာင္းခ်င္၊
738. Rabies (ေရးဘီးစ္) ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ၊
739. radiating pain နာတဲ့ေနရာကေန တျခားဆီမွာဆက္နာ၊
740. radiation therapy ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊
741. radioactive iodine ေရဒီယိုဓါတ္ၾကြ အိုင္အိုဒင္း၊
742. radiography ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊
743. radiology ဓါတ္မွန္ပညာ၊
744. rash အနီျပင္၊
745. RBC--red blood count ေသြးနီဥအေရအတြက္၊
746. rectal exam စအိုလမ္းစမ္းသပ္ျခင္း၊
747. rectum အစာေဟာင္းအိမ္၊
748. red blood cells ေသြးနီဥ၊
749. rehabilitation ျပန္လည္နလံထေစရန္ျပဳစုျခင္း၊
750. relapse ျပန္ျဖစ္ျခင္း၊
751. renal failure ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊
752. replicate အတူပြါးျခင္း၊
753. resection ခြဲစိတ္ျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊
754. resistance ခုခံျခင္း၊ ေဆးမတိုးျခင္း၊
755. respiration အသက္ရွဴျခင္း၊
756. retina မ်က္စိအတြင္းျမင္လႊာ၊ (ကင္မရာ အရုပ္ထင္သည့္ ဖလင္ေနရာ)
757. retinal detachment မ်က္စိျမင္လႊာကြာျခင္း၊
758. retinitis မ်က္စိျမင္လႊာေရာင္ျခင္း၊
759. RH factor အာရ္အိတ္ခ်္-ဖက္တာ၊ ေသြးအုပ္စု စစ္လ်င္ ရွိသူ-မရွိသူ၊
760. Rheumatic fever (ရူမက္တစ္-ဖီဗာ) အဆစ္ေရာင္အဖ်ားေရာဂါ၊
761. Rheumatic heart disease (ရူမက္တစ္) ႏွလံုးေရာဂါ၊
762. rheumatism ရူမက္တစ္ အဆစ္နာေရာဂါ၊
763. Rheumatoid arthritis (ရူမက္တစ္-အာသရိုက္တစ္) အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊
764. rheumatoid arthritis ရူမက္တစ္ အဆစ္နာျခင္း၊
765. rheumatoid factor test ရူမက္တစ္ အဆစ္နာေရာဂါ ရွိ-မရွိစစ္ျခင္း၊
766. rhinitis ႏွာေစးျခင္း၊
767. ribs နံရိုးမ်ား၊
768. Rickets (ရစ္ကက္) ဗီတာမင္ဒီ နဲသည့္ေရာဂါ၊
769. ringing in the ears နားထဲ တဝီဝီမည္ေနျခင္း၊
770. ringworm ေပြး၊
771. risk factors အႏၲရာယ္ရွိသည့္အခ်က္၊
772. risk အႏၲရာယ္၊
773. RN--registered nurse မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ သူနာျပဳ၊
774. root canal သြားေပါက္သည့္အေခါင္း၊
775. roseola ကေလးငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ အဖ်ားေရာဂါ၊
776. rubdown ပြတ္သပ္ခ်ျခင္း၊
777. Rubella (ရူဘဲလား) ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ၊
778. rubella ရူဘဲလား၊ ဂ်ာမန္-ဝက္သက္ေရာဂါ၊
779. runny nose ႏွာရည္ယိုျခင္း၊
780. rupture ကြဲထြက္ျခင္း၊ (ဥပမာ သားအိမ္ ကြဲျခင္း)
781. saliva တံေတြး၊ သြားရည္၊
782. sample နမူနာ၊
783. sarcoma ဆာကိုးမား၊ ကင္ဆာ၊
784. Scabies (စေကးဘီးစ္) ဝဲ၊ ယားနာေရာဂါ၊
785. scaly/dry ေျခာက္ေသြ႔၊
786. scapula စကက္ျပဴလာ၊ လက္ေမာင္းေနာက္က သံုးေဒါင့္ပံုအရိုး၊ လက္ျပင္၊
787. scar အမာရြတ္၊
788. scarlet ဝါေနျခင္း၊
789. schizophrenia စကစ္ဇိုဖရီးနီးယား စိတ္ကစင့္ကလ်ားျဖစ္ေရာဂါ၊
790. sciatica ေပါင္ေနာက္ကေန ေအာက္ဘက္ဆင္းနာသည့္ေရာဂါ၊
791. sclera မ်က္စိ အျဖဴေရာင္ေနရာ၊
792. scoliosis ကိုယ္-ခါး တျခမ္းေစာင္းေနသည့္ေရာဂါ၊
793. scorpion ကင္းမလက္မဲ၊ ကင္းျမီးေကာက္၊
794. scratches ျခစ္ကုပ္ရာမ်ား၊
795. screening test ေရာဂါစစ္ထုတ္ရန္ စစ္ေဆးျခင္း၊
796. scrotum ေယာက္်ား ကပ္ပဲ့အိပ္၊
797. Scurvy (စကာဗီ) ဗီတာမင္စီနည္းသည့္ ေရာဂါ၊
798. secretion စစ္ထုတ္ရည္၊
799. sedative အိပ္ေစ-ျငိမ္ေစသည့္ေဆး၊
800. seizure တက္ျခင္း၊
801. semen သုတ္ရည္၊
802. Sepsis (ဆက္ပဆစ္) ပိုးဝင္ျခင္းေရာဂါ၊
803. serology ေသြး (ခဲျပီးေနာက္ထြက္သည့္ စီရမ္) ကိုေလ့လာျဖင္း၊
804. serum ေသြးျပန္ရည္၊ (ေသြးခဲျပီးေနာက္ ျဖစ္လာသည့္ အရည္)၊
805. sexually transmitted လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ျခင္း၊
806. sharp pain စူးရွနာ၊
807. shin ေျခသလံုးေရွ႕၊ ညိုသၾကီး၊
808. Shock (ေရွာ့ခ္) ေရာဂါ၊
809. shooting pain ထိုးနာ၊
810. shortness of breath အသက္ရွဴမဝျခင္း၊
811. shoulder blade လက္ေမာင္းေနာက္က သံုးေဒါင့္ပံုအရိုး၊ (စကက္ျပဴလာ)၊
812. sickle cell anemia ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
813. sickle cell disease ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါ၊ (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးနီဥ)
814. sickle cell screen ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း၊
815. sickle cell trait ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါမ်ိဳး၊ (လကၡဏာမေပၚသည့္)
816. side effects ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊
817. SIDS--sudden infant death syndrome ရုတ္တရက္ ကေလးငယ္ေသဆံုးရသည့္ လကၡဏာအစုအေဝး၊
818. sigmoidoscopy (ဆစ္ကမြိဳက္) အူမၾကီးထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
819. sinus blood-spitting ေသြးထြက္သည့္ ဆိုင္းနပ္စ္ (ႏွာေခါင္း) ေရာဂါ၊
820. sinus cavity (ဆိုင္းနပ္စ္) အေခါင္းေလး၊ ဦးေခါင္းခြံထဲတြင္ရွိေနေသာ အေခါင္း၊
821. sinuses (ဆိုင္းနပ္စ္) အေခါင္းေလးမ်ား၊
822. sitz-baths ခပ္ေႏြးေႏြးပူသည့္ေရထဲ စိမ္ထားျခင္း၊ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား)၊
823. skull ဦးေခါင္းခြံ၊
824. sleep apnea အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အသက္ရွဴမမွန္ျဖစ္ျခင္း၊
825. slight pain နဲနဲေလးနာ၊
826. sling အသိုင္း၊
827. slit lamp exam မ်က္စိစမ္းသပ္သည့္ ကရိယာ၊
828. small intestine အူသိမ္၊
829. Smallpox (Variola) (စေမာလ္-ေပါက္စ္) ေက်ာက္ၾကီးေရာဂါ
830. smallpox ေက်ာက္ၾကီးေရာဂါ၊
831. social worker လူမႈေရးလုပ္သူ၊
832. sonogram ဆိုႏိုဂရမ္၊ (အာလ္ထြာေဆာင္း တမ်ိဳး)၊
833. sore pain အနာနာသလိုနာ၊
834. sore throat လည္ပင္းနာ၊
835. sore အနာ၊
836. spasm ညွစ္ျခင္း၊ ညွစ္၍နာျခင္း၊
837. speculum ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ အဂၤါထဲထိုးထည့္ရသည့္ကရိယာ၊ ႏွာေခါင္း၊ ေမြးလမ္း၊
838. spermicide သုတ္ပိုးေသေဆး၊
839. spicy foods ပူစပ္သည့္အစားအစာ၊
840. spinal cord ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာၾကီး၊
841. spinal fluid ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာအရည္၊
842. spinal test ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာအရည္ကို စမ္းသပ္ျခင္း၊
843. spirometry အသက္ရွဴျခင္းအား စစ္ေဆးျခင္း၊
844. spit တံေတြး ေထြးျခင္း၊
845. spleen ေဘလံုး၊ (ဗိုက္ ဘယ္ဘက္ အထက္နားရွိသည္)၊
846. splint တည့္မတ္-ျငိမ္ေစရန္ အခုအခံ၊
847. splinter ကြဲထြက္လာသည့္ အပိုင္းအစ၊
848. spontaneous abortion အလိုလို ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း၊
849. sprain ထိခိုက္၍ နာျခင္း၊ (မက်ိဳး-မလြဲ)
850. sputum သလိပ္၊
851. squint မ်က္စိေစြျခင္း၊
852. STD--sexually transmitted disease လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ၊
853. sterilization ပိုးသန္႔ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ကေလးမရေတာ့ေအာင္လုပ္ျခင္း၊
854. sternum ရင္ညြန္႔ရိုး၊
855. steroid စဆီရြိဳက္ေဆး၊
856. stethoscope နားၾကပ္၊
857. stiffness ေတာင့္တင္းေနျခင္း၊
858. stillbirth ကေလးအေသေမြး၊
859. sting အေကာင္ အဆိပ္၊
860. stomach virus အစာအိမ္ ဗိုင္းရပ္စ္၊
861. stool softener ဝမ္းေျပာ့ေဆး၊
862. stool specimen စစ္ေဆးရန္ ဝမ္းနမူနာ၊
863. strep throat လည္ေခ်ာင္းနာ၊ (စထြက္ပ္ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္)
864. stress test ခံႏိုင္အားစမ္းျခင္း၊
865. stretcher လူနာထမ္းစဥ္၊
866. striations of pregnancy ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဗိုက္အစဥ္းေၾကာင္းမ်ား
867. stroke ဦးေႏွာက္ ေသြးမေလ်ာက္သျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္း၊
868. sty မ်က္စိစြန္ျခင္း၊
869. sublingual tablet လွ်ာေအာက္ငံုထားရသည့္ေဆးျပား၊
870. sunburn ေနေလာင္ျခင္း၊
871. suppository စအိုထဲထည့္ရသည့္ေဆး၊
872. surgeon ခြဲစိတ္ဆရာဝန္၊
873. surgery ခြဲစိတ္ပညာ၊
874. swollen ေဖါင္း-ေရာင္ျခင္း၊
875. symptomatic ေရာဂါလကၡဏာႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ (ေရာဂါလကၡဏာကို သက္သာသည့္ေဆး)
876. symptoms ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊
877. synthetic thyroid hormone (levothyroxine) ဓါတ္ခြဲခမ္းတြင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္း၊
878. Syphilis (ဆစ္ဖလစ္) ေရာဂါ၊
879. syringe ေဆးထိုးပိုက္၊
880. tampons (ရာသီလာစဥ္) ေမြးလမ္းထဲထည့္ထားရသည္ ပစၥည္း၊
881. Tapeworm infection (တိပ္-ဝမ္း-အင္ဖက္ရွင္) တိပ္ျပားသံေကာင္ ေရာဂါ၊
882. tapeworm တပ္ျပားပံု သန္ေကာင္၊
883. TB--tuberculosis တီဘီ၊ (က်ဴဘာကူလိုဆစ္)၊
884. tearing pain ဆုပ္ျဖဲသလိုနာ၊
885. temple နားထင္၊
886. tender နာေသာ၊ ဖိ-ထိမွ နာျခင္း၊
887. tendonitis ၾကြက္သားေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ (ၾကြက္သား အဖ်ားေနရာ)၊
888. tendons ၾကြက္သား အဖ်ားေနရာ၊
889. tennis elbow တင္းနစ္ကစားရာမွ ျဖစ္ေသာ တံေတာင္ဆစ္နာ၊
890. test strip စမ္းသပ္သည့္အျပား-အေခ်ာင္း၊
891. Tetanus (တက္တဲနပ္စ္) ေမးခိုင္ေရာဂါ၊
892. Thalassaemia (သာလာဆီးမီးယား) ေသြးအားနဲေရာဂါ၊
893. thermometer အပူခ်ိန္တိုင္းကရိယာ၊
894. thigh ေပါင္၊
895. thorax ရင္ေခါင္း၊
896. throat လည္ေခ်ာင္း၊
897. throbbing pain အနာကိုက္သလိုနာ၊
898. thrombosis ေသြးခဲပိတ္ျခင္း၊
899. Thrush (Candidiasis) (ႆရာရွ္) မွက္ခရုေရာဂါ၊
900. thumb လက္မ၊
901. thyroid သိုင္းရြိဳက္၊ လည္ပင္းအက်ိတ္၊
902. tick မွက္၊
903. tingling က်င္ျခင္း၊
904. tinnitus နားထဲအသံေတြၾကားေနျခင္း၊
905. tiredness ေမာပန္းျခင္း၊
906. tissue တစ္ရွဴး၊ ဆဲလ္အစုအေဝး၊
907. tadvise အၾကံေပးရန္၊
908. tdischarge ဆင္းရန္၊ (ေဆးရံုမွ)
909. tfast အစားမစားေစရန္၊
910. tmetabolize ဇီဝျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေစရန္
911. tprescribe ေဆးညႊန္းေပးရန္၊
912. trefer တျခားသို႔ လြဲေပးရန္၊
913. tsweat ေခြ်းထြက္ေစရန္၊
914. tonsillitis အာသီးေရာင္ျခင္း၊
915. tonsils အာသီး၊ (၂ ခုရွိသျဖင့္)၊
916. tooth decay သြားပိုးစားျခင္း၊
917. tourniquet ေသြးမေလွ်ာက္ေစရန္ စည့္ေပးသည့္ၾကိဳးစသည္၊
918. toxemia အဆိပ္ေသြးထဲဝင္ျခင္း၊
919. trachea ေလျပြန္မၾကီး၊
920. Trachoma (ထြက္ကိုးမား) မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ
921. traction ဆြဲေပးျခင္း၊
922. tranquilizer စိတ္ျငိမ္ေဆး၊
923. transfusion ေသြးသြင္းျခင္း၊
924. transplant အစားထိုးလဲေပးျခင္း၊
925. treatment plan ကုသမည့္အစီအစဥ္၊
926. trichomonas ထြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္၊ အမ်ိဳးသမီးေမြးလမ္းေရာဂါ၊
927. tubal ligation ေနာက္ထပ္ကေလးမရေစရန္ သားအိမ္ျပြန္ကို ျခည္ေပးျခင္း၊
928. tubal pregnancy သားအိမ္ျပြန္ထဲ သေႏၶတည္ျခင္း၊
929. tubal rupture သားအိမ္ျပြန္ ေပါက္ထြက္ျခင္း (သားအိမ္ျပြန္ထဲ သေႏၶတည္ရာမွျဖစ္)
930. tuberculin test က်ဴဘာကူလင္ စမ္းသပ္နည္း (တီဘီ ရွိ-မရွိ)
931. Tuberculosis (က်ဴဗာကူလိုးဆစ္) တီ၊ ဘီ၊ေရာဂါ၊
932. tuberculosis က်ဴဘာကူလိုးဆစ္ = တီဘီ၊
933. Tucks ဒူးေကြး၊ ေပါင္ေကြး၊ ရင္ပတ္ႏွင့္ထိထားျခင္း၊
934. tumor အလံုး-အက်ိတ္၊ (ကင္တာ ႏွင့္ ကင္ဆာ မဟုတ္)၊
935. tunnel vision မ်က္စိက လိႈင္းေခါင္းကေနျမင္ရသလိုသာ ျမင္ရျခင္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးသာ ျမင္ရျခင္း၊
936. type-II diabetes ဆီးခ်ိဳးအမ်ိဳးအစား ၂၊
937. typhoid fever တိုက္ဖြိဳက္၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား၊
938. ulcer အာလ္ဆာ = အနာ၊
939. ultrasound (အာလ္ထြာေဆာင္း)၊
940. umbilical cord ခ်က္ၾကိဳး၊
941. umbilical hernia ခ်က္စူ၊ ခ်က္မွ အူကြ်ံျခင္း၊
942. undernourished အာဟာဓါတ္ မျပည့္ဝေသာ၊
943. Uremia (ယူရီးမီးယား) ေက်ာက္ကပ္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ေရာဂါ၊
944. uremia ဆီးထဲေသြးပါ၊
945. ureter (ယူရီတာ) ဆီးျပြန္ (ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးအိမ္ၾကား)
946. urethra (ယူရီသရာ) ဆီးထြက္ျပြန္၊
947. urethra testicles ဆီးထြက္ျပြန္၊ က်ားအစိ၊
948. urethritis (ယူရီသရိုက္တစ္) ဆီးထြက္ျပြန္ေရာင္ျခင္း၊
949. uric acid ယူရစ္-အက္စစ္၊ (ေဂါက္ရာဂါရွိသူမွာ မ်ားေနသည္)၊
950. urinalysis ဆီးကိုစစ္ေဆးျခင္း၊
951. urinary urgency ဆီးလမ္းအေရးေပၚ၊ ဆီးအတင္းသြားခ်င္ေနျခင္း၊
952. urologist ဆီးေရာဂါအတူးကု၊
953. urology ဆီးေရာဂါပညာ၊
954. Urticaria (အာတီေကးရီးယား)(အလာဂ်ီ) ျဖစ္၍အေရျပားယားယံသည့္ေရာဂါ၊
955. urticaria အာတီေကးရီးယား၊ ယားသည့္အနီျပင္ထြက္ျခင္း၊
956. uterine cramps သားအိမ္ကနာျခင္း၊
957. uterine rupture သားအိမ္ကြဲသြားျခင္း၊
958. uterus သားအိမ္၊
959. UTI--urinary tract infection ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊
960. UVA--ultraviolet treatment ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊
961. uvula ယူျဗဴလာ၊ ပါးစပ္ဟလ်င္ ျမင္ရသည္ အထက္မွက်ေနေသာ ပန္းနီေရာင္ အသားစ၊
962. Vaccination (ဘက္ဆီေနးရွင္း) ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊
963. vaccine ကာကြယ္ေဆး၊
964. vagina ဗဂ်ိဳင္းနား၊
965. vaginal discharge ဗဂ်ိဳင္းနားမွ တခုခုဆင္းျခင္း၊
966. vaginal dryness ဗဂ်ိဳင္းနား ေျခာက္ေသြ႔ေနျခင္း၊
967. vaginal lubricant ဗဂ်ိဳင္းနားသံုး ေခ်ာဆီ၊
968. varicose veins ေသြးျပန္ေၾကာထံုးျခင္း၊
969. vasectomy ေယာက္်ား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊
970. vein ေသြးျပန္ေၾကာ၊
971. veneer crown သြားျပဳျပင္ျခင္း၊
972. venereal disease ကာလသားေရာဂါ၊
973. ventricle ႏွလံုးေအာက္ခန္း ၂ ခု၊
974. vertebra ခါးရိုး၊
975. virus ဗိုင္းရပ္စ္၊
976. vision အျမင္၊
977. visiting nurse တျခားေနရာမွာ လာသည့္သူနာျပဳ၊
978. visual fields exam မ်က္စိျမင္အားစမ္းသပ္ျခင္း၊
979. vital signs (pulse, blood pressure, temperature, heart rate) အေရးအၾကီးဆံုးလကၡဏာမ်ား၊ လက္ေကာက္ဝတ္ေသြးခုန္ျခင္း၊ ေသြးဖိအား၊ အပူခ်ိန္၊ ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္း)၊
980. vitamin ဗီတာမင္၊
981. vocal cord အသံျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာ၂ ခု၊
982. volvulus အူတခုႏွင့္ တခုလိမ္ပိတ္ေနျခင္း၊
983. vomit အန္၊
984. wart ၾကြက္ႏို႔၊
985. Warts (ဝတ္) ၾကြက္ႏို႔ေရာဂါ၊
986. watery eyes မ်က္ရည္က်ေနသည့္မ်က္စိ၊
987. WBC--white blood count ေသြးျဖဴဥအေရအတြက္၊
988. wean ႏို႔ျဖတ္၊ ေဆးျဖတ္၊
989. weight loss ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊
990. welfare သာေရး-နာေရး၊
991. wheals အလာဂ်ီရသျဖင့္ အေရျပားအဝိုင္းျဖစ္လာျဖင္း၊
992. wheelchair ဘီးတပ္ကုလားထိုင္၊
993. wheezing ၾကပ္ေနသည့္ အသက္ရွဴသံ၊ ဥပမာ ပန္းနာ၊
994. whistling noise ေလခြ်န္သံ၊
995. white blood cells ေသြးျဖဴဥ၊
996. whooping cough ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး၊
997. windpipe ေလျပြန္၊
998. wisdom tooth အံဆံုး၊
999. withdrawal ျပန္ႏုတ္သည္၊ ဆြဲႏုတ္သည္၊ ရုပ္သိမ္းသည္၊
1000. womb သားအိမ္၊
1001. work-related injury အလုပ္လုပ္ရင္းရသည့္ ဒဏ္ရာ၊
1002. wound အနာ-ဒဏ္ရာ၊
1003. wrist လက္ေကာက္ဝတ္၊
1004. x-rays ဓါတ္မွန္၊
1005. yeast infection (ရိစ္) မိႈပိုးဝင္ျခင္း၊

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Atman အတၱမကင္းေသာ

ျပည္ေျပးတေယာက္ ဟိုေရာက္ သည္ေရာက္ဆိုျပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ရစဥ္က အမွတ္တရပံုေလးေတြ တင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္တခုရတယ္။ Minmin Htun Tun အတၱမပါတဲ့ ...